Polityka wydawnicza

W sytuacji coraz bardziej przeobrażającej się pod wpływem technologii, i nie tylko, współczesnej komunikacji naukowej zostało wypracowanych wiele modeli jej funkcjonowania. Chcąc lepiej wyjaśnić praktyki stosowane w naszym wydawnictwie, przedstawiamy nasze stanowisko w ważniejszych kwestiach związanych z naukowym obiegiem informacji.

Zasady etyczne

W naszej działalności wydawniczej wdrażamy standardy etyczne obowiązujące w międzynarodowym publikowaniu naukowym.

Polityka udostępniania

Każdemu autorowi, bez względu na posiadany tytuł i stopień naukowy, zależy, by jego tekst dotarł do możliwie największej liczby Czytelników. Jest to także ważny, jeżeli nie najważniejszy, element komunikacji naukowej, w szczególności tej odbywającej się na falach Internetu.

Proces recenzyjny i kontrola antyplagiatowa

Do opublikowania tekstu naukowego w Wydawnictwie Księgarnia Akademicka konieczne jest pozytywne przejście dwustopniowego etapu recenzji naukowej.

Polityka open access

Otwarty dostęp jest formą darmowego udostępniania pełnotekstowych wersji elektronicznych publikacji naukowych w Internecie. Jest także elementem szerzej występującego zjawiska otwartości w nauce.

Polityka prywatności i cookies

Zobowiązujemy się chronić dane osobowe, które Użytkownicy zostawiają na naszej stronie internetowej oraz platformach z publikacjami. Wykorzystujemy do tego odpowiednie zabezpieczenia i rozwiązania technologiczne przed dostępem dla osób trzecich.