Kontakt

Adres wydawnictwa

ul. św. Anny 9 (II piętro)
31-008 Kraków
tel. +48 12 421 13 87
publishing[at]akademicka.pl

Dystrybucja

ul. ks. Pawlickiego 1
30-320 Kraków
tel. +48 12 269 11 74
magazyn[at]akademicka.pl

Księgowość

ul. ks. Pawlickiego 1
30-320 Kraków
tel. +48 12 269 11 74
ksiegowosc[at]akademicka.pl

KSIĘGARNIA AKADEMICKA
sp. z o.o.

ul. św. Anny 6
31-008 Kraków

NIP: 676-007-55-73

Księgarnia Akademicka sp. z o.o., wpisana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia z siedzibą w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7, XI Wydział Gospodarczy, do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 145510.