Wsparcie humanistyki cyfrowej

Wspieramy humanistykę cyfrową

Próbując wyjść naprzeciw wielu nowym potrzebom badaczy, zwłaszcza przedstawicieli dyscyplin humanistycznych i społecznych, związanym z technologią oraz cyfrowym opracowaniem materiału badawczego i źródłowego, proponujemy edytorskie wsparcie w formie:

  • digitalizacji materiałów tekstowych, graficznych i kartograficznych (w tym z wykorzystaniem GIS);
  • transkrypcji tradycyjnej oraz z wykorzystaniem optycznego rozpoznawania znaków (OCR) tekstów współczesnych i dawnych w różnych językach, w tym klasycznych,
  • transkrypcji nagrań,
  • wsparcia w projektowaniu i prowadzeniu baz danych wykorzystywanych w przygotowaniu publikacji naukowych i grantów,
  • rozwiązań publikowania naukowego z zastosowaniem nowoczesnych sposobów wizualizacji, stron internetowych i projektów cyfrowych,
  • doradztwa w wykorzystaniu nowych technologii w warsztacie dyscyplin humanistycznych i społecznych.