Marketing naukowy

Zdając sobie sprawę z przeobrażeń komunikacji naukowej w ostatnich latach, kładących szczególny nacisk na upowszechnianie rezultatów prowadzonych badań, staramy się wykorzystywać zarówno tradycyjne kanały dystrybucji, jak i te związane ze światem elektronicznym. W przypadku tych pierwszych współpracujemy z księgarniami i hurtowniami książek, organizujemy spotkania promocyjne wydanych publikacji oraz prezentacje książek podczas różnego rodzaju konferencji, a także uczestniczymy w targach książki.

Natomiast w przestrzeni wirtualnej wykorzystujemy przede wszystkim identyfikatory cyfrowe publikacji (Digital Object Identifier – DOI) i autorów (Open Researcher and Contributor Identifier – ORCID). W swoich działaniach szczególny nacisk kładziemy na indeksację w międzynarodowych bazach bibliograficznych i parametryzacyjnych zarówno czasopism, jak i od niedawna monografii naukowych. Szczególną dbałość przykładamy do metadanych wydawanych publikacji, generowanych przez nasze platformy czasopism i monografii, umieszczanych następnie w zasobach wymienionych baz danych.

Współpracujemy z polskimi, europejskimi i amerykańskimi platformami dystrybuującymi informacje bibliograficzne oraz wersje elektroniczne publikacji. Dbając o zasięg międzynarodowy wydawanych publikacji, jakże istotny w dzisiejszej komunikacji naukowej, nie tracimy z pola widzenia oddziaływania krajowego, rozwijanego przez współpracę z instytucjonalnymi repozytoriami cyfrowymi, m.in. Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Nasze platformy z publikacjami elektronicznymi są zintegrowane z:

Crossref Member Badge

Ponadto oferujemy:

  • doradztwo w zakresie zwiększania widoczności monografii i czasopism, również z wykorzystaniem nowoczesnych technologii – wsparcie badaczy w działaniach związanych z naukowym public relations (m.in. naukowych social mediów)