Żegnamy Pana Profesora Stanisława Stachowskiego

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 2 lipca bieżącego roku Pana Profesora Stanisława Stachowskiego, znakomitego językoznawcy, slawisty, turkologa i leksykografa.

Mieliśmy przyjemność od 1997 roku współpracować z Panem Profesorem przy edycji czasopisma „Studia Turcologica Cracoviensia” oraz być wydawcą pięciu Jego książek. Poznaliśmy Pana Profesora jako wymagającego i surowego Redaktora i Autora, lecz niezwykle kompetentnego, zawsze życzliwego i empatycznego dla naszych starań. W osobie Pana Profesora straciliśmy cenionego Autora, a społeczność akademicka wybitnego naukowca i specjalistę-turkologa.

Cześć Jego pamięci!

Rodzinie Pana Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia w imieniu wydawnictwa i zespołu księgarskiego „Księgarni Akademickiej”

Adam Lejczak i Adam Roliński

Biografia fundatora Kalwarii Zebrzydowskiej

Zapraszamy do wysłuchania dr. hab. Tomasza Graffa, współautora książki Mikołaj Zebrzydowski 1553-1620. Szkic biograficzny, opowiadającego między innymi o nowych faktach, które udało się ustalić podczas badań nad życiorysem założyciela Kalwarii Zebrzydowskiej.

Książkę wydano staraniem Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, a także dofinansowano ze środków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Publikacja jest dostępna bezpłatnie w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.

Bolszewicy a Kościół

Zapraszamy na relację ze spotkania poświęconego książce Bolszewicy a Kościół ormiański, opisującej represje stosowane wobec Kościoła ormiańskiego w Związku Sowieckim, a w szczególności w Armeńskiej SRS w latach 1920-1938.

Publikacja ukazała się jako kolejny tom serii Biblioteka Lehahayer. Oprócz autora, dr. Jakuba Osieckiego, w spotkaniu udział wzięli: dr hab. Andrzej A. Zięba, dyrektor Ośrodka Badań na Kulturą Ormiańską w Polsce, oraz Andżela Kajumowa z Instytutu Rosji i Europy Wschodniej Uniwersytetu Jagiellońskiego).

https://www.facebook.com/KsiegarniaAkademickaKrakow/videos/2626717737603122