Biografia fundatora Kalwarii Zebrzydowskiej

Zapraszamy do wysłuchania dr. hab. Tomasza Graffa, współautora książki Mikołaj Zebrzydowski 1553-1620. Szkic biograficzny, opowiadającego między innymi o nowych faktach, które udało się ustalić podczas badań nad życiorysem założyciela Kalwarii Zebrzydowskiej.

Książkę wydano staraniem Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, a także dofinansowano ze środków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Publikacja jest dostępna bezpłatnie w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.

Bolszewicy a Kościół

Zapraszamy na relację ze spotkania poświęconego książce Bolszewicy a Kościół ormiański, opisującej represje stosowane wobec Kościoła ormiańskiego w Związku Sowieckim, a w szczególności w Armeńskiej SRS w latach 1920-1938.

Publikacja ukazała się jako kolejny tom serii Biblioteka Lehahayer. Oprócz autora, dr. Jakuba Osieckiego, w spotkaniu udział wzięli: dr hab. Andrzej A. Zięba, dyrektor Ośrodka Badań na Kulturą Ormiańską w Polsce, oraz Andżela Kajumowa z Instytutu Rosji i Europy Wschodniej Uniwersytetu Jagiellońskiego).

https://www.facebook.com/KsiegarniaAkademickaKrakow/videos/2626717737603122