Dystrybucja

Wydawnictwo Księgarnia Akademicka prowadzi zarówno sprzedaż hurtową, jak i detaliczną publikacji drukowanych. Natomiast wersje elektroniczne wydanych monografii i czasopism są dostępne na naszych platformach elektronicznych (journals.akademicka.pl oraz books.akademicka.pl) do nabycia lub bezpłatnego pobrania w ramach otwartego dostępu (open access).

Nasi klienci mogą liczyć na specjalny rabat dla księgarń i hurtowni, zależny od ilości zamówionego towaru. By uzyskać szczegóły nawiązania współpracy, zapraszamy do kontaktu z naszym działem dystrybucji.

Monografie

Czasopisma

Serie wydawnicze