Nasza historia

Działalność Wydawnictwa Księgarnia Akademicka ma swoje korzenie w księgarni o tej samej nazwie założonej w 1992 roku w Krakowie, specjalizującej się w dystrybucji literatury naukowej, zwłaszcza publikacji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Właściwie od początku nasza firma była życzliwie postrzegana przez wiele osób, nawet z zagranicy. Przykładem jest tu pani Krystyna Bednarczyk, zasłużona edytor i wydawca, założycielka Oficyny Poetów i Malarzy funkcjonującej w Londynie jako jedno z największych wydawnictw polskiej literatury na emigracji po zakończeniu II wojny światowej. W korespondencji Oficyny zachował się fragment, pochodzący z 1995 roku, z ciepłym słowem kierowanym pod adresem Księgarni Akademickiej:

Miło było mi znów widzieć Panów i podziwiać rozwój Księgarni. To jest podziwu godne, znając dość trudne warunki i sprzedaży, i rozprowadzeń. Gratuluję.

Krystyna Bednarczykowa

Archiwum Oficyny Poetów i Malarzy, Korespondencja, Księgarnia Akademicka, nlb.

W działalności wydawniczej specjalizujemy się głównie w dyscyplinach humanistycznych i społecznych, choć nieobce są nam również zagadnienia medyczne. Opublikowaliśmy blisko 3000 tytułów, zarówno monografii, monografii zbiorowych, edycji źródłowych, tomów pokonferencyjnych i jubileuszowych, jak i podręczników oraz słowników. Część z nich ukazuje się w ramach serii naukowych, których obecnie prowadzimy ponad 30. Opiekujemy się także 15 czasopismami naukowymi.

Choć zdecydowaną większością naszych książek są publikacje naukowe, jesteśmy otwarci na tytuły popularnonaukowe i te należące do innych dziedzin nurtu tzw. książek niszowych, m.in.:

  • literaturę regionalną – zwłaszcza dotyczącą Krakowa, a także monografie, albumy związane z innymi miejscowościami;
  • literaturę piękną, a wśród niej tłumaczenia dzieł mniej znanych literatur światowych (np. katalońska, ormiańska, argentyńska), poezję, dramaty współczesne oraz edycje często nieodkrytych perełek dawnej literatury polskiej;
  • katalogi zbiorów i wystaw muzeów oraz innych instytucji kultury.

Staramy się zachować niezależność w doborze wydawanych publikacji. Równocześnie odwołując się do ducha etosu pracy naukowej dążącego do przybliżania prawdy – która jest „największym skarbem ludzkości” wedle jednego z brzmień przysięgi doktorskiej – metodami naukowymi, publikujemy teksty ujęte z wielu różnych punktów widzenia i przywiązujemy szczególną wagę do poprawnie przeprowadzonego procesu recenzyjnego, zgodnego również z międzynarodowymi zasadami etyki publikacji naukowych, o czym szerzej można przeczytać w zakładce Polityka wydawnicza.