Oferta

Nasze wydawnictwo oferuje:

  • blisko 30-letnie doświadczenie w naukowej branży wydawniczej,
  • wysoką jakość edytorską publikacji, również w językach obcych,
  • obsługę stylów bibliograficznych przyjętych w poszczególnych dziedzinach naukowych,
  • fachowe wydawanie tomów pokonferencyjnych i okolicznościowych, a także ksiąg pamiątkowych,
  • profesjonalną obsługę czasopism naukowych,
  • marketing naukowy,
  • edytorską obsługę projektów badawczych, również z wykorzystaniem elektronicznych baz danych.

POZNAJ NAS LEPIEJ

Autorzy i redaktorzy

Marketing naukowy

Wsparcie humanistyki cyfrowej