Autorzy i redaktorzy

Każdego roku publikujemy ponad 100 tytułów, głównie monografie naukowe, tomy pokonferencyjne, księgi pamiątkowe, słowniki, edycje źródeł i przekłady, a także czasopisma naukowe. Naszą ofertę dopełniają książki popularnonaukowe, wydania staropolskich dzieł literackich, wspomnienia, poezja i teksty o charakterze publicystycznym oraz publikacje regionalne. W swojej działalności staramy się łączyć solidność tradycyjnego edytorstwa z najnowszymi zdobyczami technologii, o czym świadczy oferta książek elektronicznych, a także czasopism naukowych w otwartym dostępie, przygotowywanych zgodnie z najwyższymi standardami naukowymi, oraz ich elektroniczna obsługa w międzynarodowych bibliografiach naukowych i bazach danych.

Prawie

3000 publikacji

Ponad

15 serii wydawniczych

Rocznie

100 nowych tytułów

Publikujemy głównie książki w językach polskim i angielskim, ale podejmujemy się też wydawania tekstów w innych językach, w szczególności niemieckim, hiszpańskim i rosyjskim, ale też litewskim i ukraińskim. Dzięki współpracy ze specjalistami z dziedziny filologii klasycznej oraz orientalnej nakładem naszego wydawnictwa ukazują się także tłumaczenia z tych języków. Publikujemy w szczególności książki z następujących dziedzin:

Literaturoznawstwo_filologia_klasyczna_filozofia_politologia_archeologia_historia__kulturoznawstwo_historia_sztuki_filologia_orientalna_studia_regionalne_lingwistyka

Zapewniamy kompleksowy proces wydawniczy, na który składają się: wielostopniowa redakcja i korekta publikacji, projekt graficzny i typograficzny tekstu oraz okładki, a także druk lub dopracowana estetycznie wersja elektroniczna (więcej: Proces wydawniczy).

Zdając sobie sprawę ze zmian zachodzących we współczesnej komunikacji naukowej, oferujemy nowoczesny sposób edycji monografii autorskich i wieloautorskich oraz czasopism naukowych przez upowszechnianie publikacji na platformach internetowych wydawnictwa oraz w międzynarodowych bazach bibliograficznych z zastosowaniem identyfikatora cyfrowego DOI oraz identyfikatora autora ORCID.

Obecnie stopniowo wdrażamy elektroniczny system zarządzania procesem wydawniczym zarówno w czasopismach, jak i monografiach.

Dokładamy wszelkich starań, aby wydawane przez nas publikacje były na wysokim poziomie merytorycznym, dlatego przyjmujemy jedynie teksty mające recenzje przynajmniej dwóch niezależnych specjalistów z danej dziedziny. W swoich działaniach staramy się kierować zasadami etyki publikowania prac naukowych umożliwiających wyeliminowanie nieuczciwych praktyk, zaleconymi przez Committee on Publication Ethics (więcej: Polityki wydawnicze).

Nasze wydawnictwo oferuje:

  • blisko 30-letnie doświadczenie w naukowej branży wydawniczej,
  • wysoką jakość edytorską publikacji, również w językach obcych,
  • obsługę stylów bibliograficznych przyjętych w poszczególnych dziedzinach naukowych,
  • fachowe wydawanie tomów pokonferencyjnych i okolicznościowych, a także ksiąg pamiątkowych,
  • współpracę z redaktorem na każdym etapie publikacji,
  • profesjonalną obsługę czasopism naukowych,
  • edytorską obsługę projektów badawczych, również z wykorzystaniem elektronicznych baz danych.

Zapraszamy do kontaktu drogą mailową przez formularz kontaktowy, telefonicznie lub osobiście w siedzibie wydawnictwa znajdującej się w Krakowie przy ul. św. Anny 9 (II piętro).