Polityka prywatności

Wydawnictwo Księgarnia Akademicka zobowiązuje się chronić Twoje dane osobowe, wykorzystując odpowiednie zabezpieczenia i rozwiązania technologiczne przed dostępem osób trzecich. W przedkładanej polityce, dotyczącej korzystania z witryn naszej firmy, wyjaśniamy, jakie działania podejmujemy w tym celu oraz na jakich zasadach odbywa się gromadzenie, przetwarzania i ochrona Twoich danych osobowych.

Strona internetowa (https://akademicka.pl) oraz platformy elektroniczne (https://books.akademicka.pl oraz https://journals.akademicka.pl) Wydawnictwa Księgarnia Akademicka (dalej: Portal) działają na podstawie Polityki Prywatności zgodnej z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.

1. Definicje

Administrator: Księgarnia Akademicka sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. św. Anny 6, 31-008 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000145510, o numerze NIP 676-007-55-73.
Dane osobowe: wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej przez jeden (kilka) szczególnych czynników określających tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, z którego korzysta, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie.
RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Portal: strona internetowa w domenie https://akademicka.pl oraz platformy z publikacjami elektronicznymi: https://books.akademicka.pl oraz https://journals.akademicka.pl.
Użytkownik: każda osoba fizyczna, która odwiedza Portal lub korzysta z jednej lub kilku usług w nim udostępnianych.
Logowanie: uzyskanie dostępu do konta Użytkownika, utworzonego w procesie rejestracji do platform z elektronicznymi: https://books.akademicka.pl oraz https://journals.akademicka.pl.
Partnerzy: zaufane podmioty trzecie, w tym zewnętrzni dostawcy, współpracujące z Administratorem, odpowiadające za właściwe działanie usług i funkcjonalności świadczonych w ramach Portalu.


2. W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkowników Portalu, a także w przypadkach, w których przepisy prawne upoważniają go do przetwarzania takich danych.
Podczas wizyt w Portalu składanych przez Użytkowników Administrator zbiera informacje o nich w zakresie koniecznym do świadczenia usług oferowanych w Portalu. Szczegółowe zasady i cele przetwarzania gromadzonych danych osobowych są następujące:

  • korzystanie z Portalu;
  • rejestracja kont Użytkowników na platformach publikacji elektronicznych books.akademicka.pl oraz journals.akademicka.pl oraz ich prowadzenie i obsługa;
  • realizacja zamówień publikacji elektronicznych (w tym realizacja obowiązków ustawowych dotyczących Administratora, a wynikających z przepisów podatkowych i związanych z rachunkowością);
  • w przypadku Autorów umieszczanie w środowisku międzynarodowej komunikacji naukowej poprzez integrację identyfikatorów cyfrowych oraz wysłanie metadanych zawierających dane osobowe do baz bibliograficznych i indeksujących;
  • cele marketingowe Administratora oraz Partnerów (w tym związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej): wysyłka newslettera zawierającego informacje o nowościach, zapowiedziach książek, promocjach i ofercie Administratora; newsletter jest wysyłany wyłącznie osobom, które wyraziły na to zgodę;
  • prowadzenie profilów Administratora w portalach społecznościowych (Facebook, YouTube) i organizowanie tam m.in. wydarzeń i konkursów;
  • ewentualne ustalanie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi;
  • analiza zachowań Użytkowników, by ulepszać usługi świadczone w Portalu oraz cele statystyczne;
  • identyfikacja nadawców zapytań i zgłoszeń, zwłaszcza przez formularze kontaktowe, oraz odpowiadanie na te wiadomości.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. linki, filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.
Witryny mogą zbierać informacje o Tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować Twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie Twoich interakcji z osadzonym materiałem, jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.
Za politykę prywatności stron zewnętrznych odpowiadają wyłącznie administratorzy tych stron.


3. Przechowywanie danych osobowych

Administrator dokłada szczególnej staranności, by chronić interesy osób, które dotyczą gromadzone dane osobowe. Zapewnia, że są one:
– przetwarzane zgodnie z prawem;
– zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
– merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
– przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
Czas przechowywania przetwarzanych danych osobowych jest uzależniony do celu przetwarzania, a także od typu świadczonej usługi. Zasadniczo dane są wykorzystywane na czas świadczenia usługi i/lub do momentu wycofania zgody Użytkownika na ten proces.


4. Z kim dzielimy się danymi

Dane osobowe gromadzone przez Administratora ujawniane Partnerom (w szczególności dostawcom usług informatycznych oraz marketingowych). W szczególności należy wymienić:


5. Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Administrator dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie przez niego danych osobowych, odbywało się w sposób bezpieczny. Stąd na bieżąco prowadzi analizę ryzyka wiążącego się z tym zagadnieniem. Ponadto Administrator zapewnia, że dokonywane operacje na zgromadzonych danych osobowych wykonywane są przez upoważnionych do tego pracowników i współpracowników.
Portal dla zachowania bezpieczeństwa danych wykorzystuje protokół SSL (Secure Socket Layer).


6. Twoje prawa

Jeśli Użytkownik ma zarejestrowane konto w Portalu albo dodał w nim komentarze, może zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem swoich danych osobistych będących w posiadaniu Administratora, w tym całość tych dostarczonych przez Użytkownika. Użytkownik może także zażądać usunięcia całości swoich danych osobistych, które posiada Administrator. Nie dotyczy to jednak żadnych danych, które Administrator jest zobligowany zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.
W przypadku zarejestrowanych kont Użytkownika na platformach publikacji elektronicznych books.akademicka.pl oraz journals.akademicka.pl Użytkownik może w każdym momencie zaktualizować swoje dane, oprócz nazwy Użytkownika.
Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. By to uczynić, może skontaktować się mailowo z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym przez Administratora: iodo@akademicka.pl.


7. Pliki cookie (ciasteczka) i podobne technologie

Zbieranie informacji o Użytkownikach odbywa się również z użyciem mechanizmu plików cookie (tzw. ciasteczek), w czasie gdy odwiedza strony internetowe lub korzysta z aplikacji. Pliki cookie są niewielkimi informacjami tekstowymi, które są wysyłane przez określony serwer WWW i zapisywane zazwyczaj na dysku twardym komputera Użytkownika lub w pamięci urządzenia mobilnego. Zgodnie z domyślnymi ustawieniami tego rodzaju plików informacje w nich zawarte mogą być odczytywane tylko przez serwer, który je wysłał.
Ciasteczka stosuje się, by strony internetowe i aplikacje działały poprawnie i wydajniej. Tego rodzaju pliki umożliwiają także zapamiętywanie pewnych informacji o Użytkowniku podczas jego pojedynczych odwiedzin (tzw. ciasteczko „sesyjne”) lub powtarzających się (tzw. ciasteczko „trwałe”).

7.2. Jakich ciasteczek używa Portal?

Portal używa plików cookie oraz podobnych technologii, by przetwarzać dane dla zapewnienia prawidłowego działania serwisu, poprawy jakości świadczonych usług oraz w celach analitycznych, statystycznych i marketingowych. Umożliwia nam też zrozumienie, w jaki sposób Użytkownik wchodzi w interakcję z Portalem, aby lepiej zaprojektować jego cyfrowe doświadczenia.
Dzielimy się również zebranymi informacjami na temat korzystania z naszej strony z naszymi partnerami w zakresie mediów społecznościowych, reklamy i analizy.
Wyróżniamy pliki cookie w następujących kategoriach:

OBLIGATORYJNE

Ciasteczka konieczne – muszą być zawsze włączone, ponieważ są niezbędne do zapewnienia podstawowego funkcjonowania Portalu oraz jego bezpieczeństwa. Nie przechowują żadnych danych osobowych. Zazwyczaj ustawia się je wyłącznie w odpowiedzi na działania Użytkownika sprowadzające się zapytania o ustawienie preferencji prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy.
Ciasteczka funkcjonalne – umożliwiają Portalowi zapewnienie większej funkcjonalności i personalizacji. Mają za zadanie m.in. zapamiętać preferencje Użytkownika lub status jego zalogowania. Pojawiają się np. w formularzu logowania w polach umożliwiających zapamiętanie Użytkownika na danym urządzeniu. Mogą być ustawione przez Administratora lub Partnerów.

NIEOBLIGATORYJNE

Są to pliki cookie, które nie są niezbędne do działania Portalu. Wykorzystuje się je zwłaszcza do gromadzenia danych osobowych Użytkowników poprzez analizy, reklamy, a także inne treści osadzone. Wymagane jest uzyskanie zgody Użytkownika na uruchomienie tego rodzaju plików.

Ciasteczka odpowiadające za statystyki i wydajność – tego typu pliki cookie są potrzebne do analizy zachowań Użytkowników podczas wizyt w Portalu. Umożliwiają zdobycie dokładniejszej wiedzy (m.in. liczba wizyt, źródła ruchu, przebieg wizyty), która może pomóc w lepszym przedstawianiu Użytkownikom treści zawartych w Portalu, oraz ocenę popularności wyświetlania i ściągania publikacji, co jest bardzo przydatne w analizie zasięgów poszczególnych publikacji.
Ciasteczka związane z marketingiem tego rodzaju pliki cookie mogą być ustawiane za pośrednictwem Portalu przez Administratora lub Partnerów do celów marketingowych (np. Facebook), w tym często z zastosowaniem reklamy behawioralnej. Mogą one być wykorzystywane przez te firmy do pozyskania informacji na temat zainteresowań  Użytkownika, także tych już wcześniej zapisanych w postaci ciasteczek na urządzeniu Użytkownika, a w konsekwencji pokazywania mu lepiej dobranych reklam lub komunikatów. Jeśli Użytkownik nie zezwoli na tego typu ciasteczka, będzie otrzymywał mniej ukierunkowane reklamy.
Ciasteczka podmiotów trzecich ten rodzaj plików cookie pozwala na integrację z portalami społecznościowymi (m.in. Facebook, Twitter, Mendeley) oraz naszych Partnerów (m.in. Google).

7.3. Jak usunąć lub zablokować ciasteczka?

Zablokowanie ciasteczek jest możliwe przez odznaczenie wybranej kategorii ciasteczek (oprócz tych obligatoryjnych) w opcjach plików cookie.
Przeglądarki internetowe różnią się mechanizmem usuwania ciasteczek, dlatego by usunąć lub zablokować tego rodzaju pliki, konieczne jest sięgnięcie do szczegółowych instrukcji poszczególnych przeglądarek:
Mozilla Firefox
Google Chrome
Opera
Internet Explorer
Należy jednak zaznaczyć, że zablokowanie ciasteczek może mieć wpływ na dostęp do funkcjonalności Portalu.

7.4. Więcej informacji

W celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień i odpowiedzi przydatne przy rozwiązywaniu problemów związanych z plikami cookie można skorzystać z informacji zawartych m.in. na stronie: www.allaboutcookies.org


8. Kontakt

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pomocą formularza kontaktowego lub w tradycyjnej formie pocztowej na adres: ul. św. Anny 6, 31-008 Kraków.
Natomiast kontakt z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych osobowych jest możliwy drogą mailową: iodo@akademicka.pl.


9. Zmiany Polityki Prywatności

9.1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie aktualnej wersji w tym samym miejscu na stronie.
9.2. Administrator zobowiązuje się na bieżąco weryfikować Politykę Prywatności. Przedkładana wersja została przyjęta i obowiązuje od 16 listopada 2020 roku.