Proces wydawniczy

W cały cykl wydawniczy zaangażowani są najlepsi specjaliści z branży oraz przedstawiciele krakowskiego środowiska naukowego. Dokładamy wszelkich starań, aby wydawane przez nas publikacje były na wysokim poziomie merytorycznym i edytorskim. W swoich działaniach wdrażamy  zasady etyki publikowania prac naukowych umożliwiające wyeliminowanie nieuczciwych praktyk zalecanych przez Committee on Publication Ethics (COPE).

Archiwizujemy materiały związane z produkcją danego tytułu, dlatego też w każdym momencie, po wyczerpaniu nakładu, możliwy jest dodruk lub nowe wydanie książki.

OFERUJEMY DWIE ŚCIEŻKI WYDAWNICZE PRZEZNACZONE DLA MONOGRAFII NAUKOWYCH

DLA INSTYTUCJI NAUKOWYCH

KROK 0

Właściwy proces wydawniczy poprzedza spotkanie z Autorem lub Redaktorem monografii, podczas którego zostanie omówiony tryb działań związanych z publikacją, uzależniony od istniejącego sposobu procedowania projektu (m.in. różnego rodzaju granty, subwencje, zasady wymagane przez daną instytucję naukową). Nieodzownym elementem tego etapu jest dostarczenie informacji o publikacji, pliku z manuskryptem oraz dwóch naukowych recenzji wykonanych przez niezależnych ekspertów z danej dziedziny. W tym względzie dopuszczamy różne modele recenzowania: od podwójnie ślepej (double-blind review), ślepej (blind review) po jawną (peer review). W razie potrzeby deklarujemy pomoc w poszukiwaniu odpowiedniego recenzenta.

Zapewniamy wdrożenie praktyk antyplagiatowych podczas etapu redakcji dzięki współpracy z zespołem doświadczonych redaktorów. Dodatkowo przeprowadzamy wykrywanie plagiatów za pomocą narzędzi cyfrowych (więcej: Proces wydawniczy i kontrola antyplagiatowa).

Po pomyślnie zakończonym etapie recenzji zapraszamy Autorów lub Redaktorów monografii na spotkanie w siedzibie redakcji lub za pośrednictwem wideokonferencji, w czasie którego omówione zostaną dalsze szczegóły związane z publikacją i rozpocznie się właściwy proces wydawniczy:

DLA NIEZALEŻNYCH BADACZY

KROK 0

Właściwy proces wydawniczy poprzedza etap wstępny, w czasie którego zgłoszony manuskrypt zostaje poddawany recenzji wewnętrznej oraz konsultowany podczas kolegium redakcyjnego odbywającego się w każdy poniedziałek. W związku z tym prosimy Autorów lub Redaktorów monografii o przesłanie drogą mailową informacji o planowanej publikacji, a także pliku z jej tekstem.

O podjętej decyzji powiadomimy Autora drogą elektroniczną lub telefonicznie, a w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia równocześnie inicjujemy proces recenzji zewnętrznej. Polega on na przeprowadzeniu oceny tekstu przez dwóch niezależnych ekspertów z danej dziedziny. W tym względzie dopuszczamy różne modele recenzowania: od recenzji podwójnie ślepej (double-blind review), ślepej (blind review) po jawną (peer review). W razie potrzeby deklarujemy pomoc w poszukiwaniu odpowiedniego recenzenta.

Zapewniamy wdrożenie praktyk antyplagiatowych podczas etapu redakcji dzięki współpracy z zespołem doświadczonych redaktorów. Dodatkowo przeprowadzamy wykrywanie plagiatów za pomocą narzędzi cyfrowych (więcej: Proces wydawniczy i kontrola antyplagiatowa).

Po pomyślnie zakończonym etapie recenzji zewnętrznej zapraszamy Autorów lub Redaktorów monografii na spotkanie w siedzibie redakcji lub za pośrednictwem wideokonferencji, podczas którego omówione zostaną szczegóły związane z publikacją. Prosimy wówczas o bardziej szczegółowe opisanie projektu wydawniczego i związanych z nim oczekiwań oraz podanie edytorskich i technicznych danych dotyczących publikacji, by sporządzić kosztorys. Na życzenie Autora proponujemy także wsparcie w doborze odpowiedniego sposobu finansowania publikacji.

KROK 1
Spotkanie z redaktorem prowadzącym

KROK 2
Redakcja językowa i bibliograficzna

– gruntowna redakcja językowa tekstu
– ujednolicenie stylu cytowań
– sprawdzenie poprawności aparatu bibliograficznego
– możliwość konsultacji z redaktorem

KROK 3
Skład i projekt szaty graficznej

– projekt okładki
– propozycje układu graficznego do wyboru

KROK 4
Pierwsza korekta oraz indeksy

– poprawianie ortografii, interpunkcji oraz innych ewentualnych poprawek
– usuwanie błędów składu i innych usterek graficznych
– przygotowanie odpowiednich indeksów, ułatwiających korzystanie z publikacji

KROK 5
Druga korekta

– wyeliminowanie ewentualnych pozostałych usterek
– dostosowanie do funkcjonowania w międzynarodowej komunikacji naukowej

KROK 6
Druk

– wykorzystanie różnych technik poligraficznych
– możliwość druku małych nakładów
– egzemplarz próbny dostępny do wglądu przez Autora

KROK 7
Wersja elektroniczna

– profesjonalnie przygotowany plik (m.in. PDF, EPUB, MOBI) lub zapis w formacie HTML
– intuicyjna nawigacja po tekście publikacji
– umieszczenie na platformie publikacji elektronicznych Wydawnictwa
– indeksacja w bibliograficznych bazach danych