Proces recenzowania

Do opublikowania tekstu naukowego w Wydawnictwie Księgarnia Akademicka konieczne jest pozytywne przejście dwustopniowego etapu recenzji naukowej. Zgłoszony manuskrypt jest najpierw poddawany recenzji wewnętrznej, polegającej na ocenie Dyrektora wydawniczego i zespołu redakcyjnego podczas kolegium redakcyjnego. Po uwzględnieniu wyników tego etapu oraz ewentualnej konsultacji z ekspertami Dyrektor wydawniczy podejmuje decyzję o publikacji.

W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia pierwszego etapu zostaje zainicjowany proces recenzji zewnętrznej. Zakłada on przeprowadzenie oceny tekstu przez dwóch niezależnych ekspertów z danej dziedziny. W tym względzie dopuszczalne są różne modele recenzowania: od recenzji podwójnie ślepej (double-blind review), ślepej (blind review) po jawną (peer review). W razie potrzeby Wydawnictwo deklaruje pomoc w poszukiwaniu odpowiedniego recenzenta. Cała procedura recenzowania odbywa się na zasadach etycznych deklarowanych przez Wydawnictwo (szerzej zob. Zasady etyczne).