Żegnamy Pana Profesora Stanisława Stachowskiego

Leave a comment

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 2 lipca bieżącego roku Pana Profesora Stanisława Stachowskiego, znakomitego językoznawcy, slawisty, turkologa i leksykografa.

Mieliśmy przyjemność od 1997 roku współpracować z Panem Profesorem przy edycji czasopisma „Studia Turcologica Cracoviensia” oraz być wydawcą pięciu Jego książek. Poznaliśmy Pana Profesora jako wymagającego i surowego Redaktora i Autora, lecz niezwykle kompetentnego, zawsze życzliwego i empatycznego dla naszych starań. W osobie Pana Profesora straciliśmy cenionego Autora, a społeczność akademicka wybitnego naukowca i specjalistę-turkologa.

Cześć Jego pamięci!

Rodzinie Pana Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia w imieniu wydawnictwa i zespołu księgarskiego „Księgarni Akademickiej”

Adam Lejczak i Adam Roliński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *