Biografia fundatora Kalwarii Zebrzydowskiej

Leave a comment

Zapraszamy do wysłuchania dr. hab. Tomasza Graffa, współautora książki Mikołaj Zebrzydowski 1553-1620. Szkic biograficzny, opowiadającego między innymi o nowych faktach, które udało się ustalić podczas badań nad życiorysem założyciela Kalwarii Zebrzydowskiej.

Książkę wydano staraniem Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, a także dofinansowano ze środków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Publikacja jest dostępna bezpłatnie w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *