Księgarnia
Kliknij, aby przejść do Księgarni
Rocznik Ruskiej Bursy

Rocznik Ruskiej Bursy

Rocznik Ruskiej Bursy / Ruska Bursa Annual

ISSN: 1896-222X

Redaktor naczelny / Editor in-chief:
dr hab. Helena Duć-Fajfer (Uniwersytet Jagielloński, Jagiellonian University, Poland)


Rada redakcyjna / Editorial Board:
prof. dr Paul Robert Magocsi (University of Toronto), prof. dr Michaił Kapral (Rusynskij Naukovyj Instytut w Budapeszcie), doc. dr Anna Pliškova (Prešovska Univerzita v Prešovie), dr Bohdan Horbal (New York Public Library)


Dane teleadresowe / Address:
Stowarzyszenie „Ruska Bursa”
ul. Sienkiewicza 28
,
38-300 Gorlice
e-mail: rocznik.ruskiej.bursy@wp.pl


Charakterystyka czasopisma / Journal Description:

„Rocznik Ruskiej Bursy” to łemkoznawcze czasopismo naukowe, w przewazajacym stopniu łemkowskojezyczne, wydawane od 2005 r. przez Stowarzyszenie „Ruska Bursa” w Gorlicach. W czterech głównych działach: Dokumenty, Dyskurs, Inspiracje, Recenzje i Sprawozdania zamieszczane sa teksty historyczne, literaturoznawcze, jezykoznawcze, kulturoznawcze, politologiczne i inne odnoszace sie do obszaru Łemkowyny oraz, szerzej, Rusi Karpackiej. Pismo ma charakter miedzynarodowy, zarówno od strony publikujacych w nim autorów, uznanych specjalistów łemko irusynoznawców z europejskich i amerykanskich osrodków naukowych, jak i wobszarze jego odbiorców oraz patronujacej mu Rady Naukowej.

The "Ruska Bursa Annual" is a scholarly Lemko studies journal, mainly in the Lemko language. It has been published since 2005 by the Ruska Bursa Association in Gorlice, Poland. In the four main sections: Documents; Discussion; Inspiration; Reviews and Reports, there is a mix of history, literary studies, linguistics, cultural studies, political science, and other articles, about the Lemko homeland in general and the broader Carpathian Rus’. Œ e writing is of an international character, from the pages publishing authors, known Lemko and Carpatho-Rusyn studies specialists from Europe and North America, its readership, and above all, its Editorial Board.

 

Recenzenci czasopisma / Reviewers of the journal:
prof. dr hab. Henryk Fontański (Uniwersytet Śląski / University of Silesia)
dr Przemysław Adamczewski (Instytut Studiów Politycznych PAN / Institute of the Political Studies Polish Academy of Sciences)

 

Informacja dla autorów / Guideline for Authors - pobierz

Norma czasopisma / Editorial Standards - pobierz

Telefon: +48 12 421 13 87
E-mail: lp.akcimedaka@akcimedaka
Adres: ul. św. Anny 6,
31-008 Kraków
Modernizacja strony dofinansowana przez:
Logo Ministerstwa