Bookstore
Proceed to the Bookstore
Close
+48 12 43 127 43

W naszych publikacjach stosujemy style bibliograficzne przyjęte dla poszczególnych dziedzin naukowych, jednak kierowani wieloletnim doświadczeniem wypracowaliśmy własną, jednolitą normę, której zastosowanie znacznie usprawni i przyspieszy proces wydawniczy. Przed złożeniem tekstu do druku zachęcamy do zapoznania się z podanymi poniżej instrukcjami.

Norma wydawnicza -> Pobierz

W przypadku stosowania transkrypcji alfabetów cyrylickich prosimy o stosowanie się do wytycznych podawanych przez Wielki Słownik Ortograficzny PWN: http://so.pwn.pl/zasady.php?id=629693

Telephone: +48 12 421 13 87
E-mail: lp.akcimedaka@akcimedaka
Address: ul. św. Anny 6,
PL 30-008 Kraków
Website upgrade co-financed by:
Logo Ministerstwa