Bookstore
Proceed to the Bookstore
Close
+48 12 43 127 43
Publisher's suggestions
Przeszlośc_ma_przyszlośc_

Przeszłość ma przyszłość

Rozmowy z Jackiem Purchlą

Author: Jacek Purchla red. Adam Lejczak

Żyjemy w epoce dziedzictwa, które ma – jak mówi profesor Jacek
Purchla – swoją dynamikę, i to my dzisiaj codziennie decydujemy
o tym, co z ogółu dziedziczonych dóbr kultury zamierzamy przyjąć
i za co gotowi jesteśmy wziąć odpowiedzialność. Sukcesy programów
światowego dziedzictwa kultury UNESCO i dziedzictwa ludzkości
UNESCO symbolizują dziś jego globalny wymiar. Międzynarodowej
dyskusji nad dziedzictwem i jego ochroną towarzyszy
spektakularny rozwój teorii dziedzictwa. W języku angielskim pojawił
się nawet nowy termin heritology, określający dyscyplinę, która
w myśleniu o dziedzictwie integruje tak różne dziedziny wiedzy, jak
z jednej strony nauki humanistyczne, z drugiej zaś ekonomię i teorię
zarządzania, prawo i planowanie przestrzenne.
Najnowszy wybór wywiadów z profesorem Jackiem Purchlą pozwala
na szerokie spojrzenie na szybko zmieniającą się relację
między przeszłością a przyszłością. To również ważny rozdział syndromu
Krakowa u progu XXI wieku.

Price: 32,40 PLN

Add to cart

Stay In Touch with Our Updates

Announcements

My husband loves books. I think that book is the perfect gift for all holidays. I would definitely recommend BookLovers to my family and friends.

Laura Priston

I love read romance books. Is so amazing to have your love story in a book that you can always look back on and never forget how much you love each other.

Joel Morris

Chciałem tylko napisać, że przyjemna ta Wasza strona. Z łatwością znalazłem co chciałem i książki przyszły na czas. Trzymajcie tak dalej!

Dean White
Telephone: +48 12 421 13 87
E-mail: lp.akcimedaka@akcimedaka
Address: ul. św. Anny 6,
PL 30-008 Kraków
Website upgrade co-financed by:
Logo Ministerstwa