Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Ścieżkami Pisarzy tom 1-2, Szkice i studia o Krakowie, Miasto jako przestrzeń twórców

red. Anna Grochowska, red. Malwina Mus

Księgarnia Akademicka, 2015
Dział:
ISBN: 9788376385822
Wydanie drukowane
 

26,00 23,40

Pozycja dostępna

 

Książka zbiorowa Ścieżkami pisarzy stanowi interesujący przykład rozwijających się dzisiaj badań z zakresu geopoetyki, a ściślej geo-bio-poetyki, bowiem zamieszczone w niej studia dotyczą związków pisarzy z miastami. Wśród zamieszczonych szkiców wyróżnić można takie, w których autorzy rekonstruują „miejskie” doświadczenia pisarzy, oraz inne, podejmujące temat literackiego performowania wizerunku miasta, jako przestrzeni realnej, uchwytnej intersubiektywnie, ale też symbolicznej, odbijającej subiektywne nastawienie poszczególnych autorów. […] Jednym z fascynujących motywów nowoczesności jest swoista heterotopia naszych miast – w ujęciu różnych artystów te same miasta okazują się niepodobne do siebie, jakby autokreacja pisarza stanowiła równoległy proces konstytuowania na nowo miasta od dawna istniejącego i – pozornie! – świetnie znanego. Szkice zawarte w książce Ścieżkami pisarzy są również dobrą ilustracją tego zjawiska.

dr hab. Jarosław Fazan