Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Silva rerum philologicarum

Studia ofiarowane Profesor Marii Strycharskiej-Brzezinie z okazji Jej jubileuszu.

red. Janusz S. Gruchała, red. Halina Kurek

Księgarnia Akademicka, 2010
Biblioteka LingVariów; 10
Stron: 508
Dział:
ISBN: 9788376380254
Wydanie drukowane
 

36,70 33,03

Pozycja dostępna

 

Spis treści:
Sylwetka naukowa prof. zw. dr hab. Marii Strycharskiej-Brzeziny
Bibliografia prac naukowych Marii Strycharskiej-Brzeziny
Tabula gratulatoria
ZOFIA ABRAMOWICZ: Rola imienia w identyfikacji ludności żydowskiej na Podlasiu
w XVI-XX w.
LESZEK BEDNARCZUK: Historia pewnego przysłowia
ZOFIA BERDYCHOWSKA: Polskie i niemieckie leksykalne korelaty schematów wyobrażeniowych czasu jako elementy czasowego podsystemu kodu kultury
IRENEUSZ BOBROWSKI: O normatywności raz jeszcze
ANNA BOCHNAKOWA: Leksykalne okruchy z dawnych inwentarzy
ALEKSANDRA CIEŚLIKOWA: Kilka uwag o osobności, osobnym, nudzie, ale też o synonimii w nazwach własnych
BOGUSŁAW DUNAJ: Zróżnicowanie regionalne współczesnej leksyki
ELŻBIETA GÓRSKA: Syntaktyczne funkcje zdań względnych we współczesnym arabskim języku literackim
ZBIGNIEW GREŃ: Wizerunek Kozaka we współczesnej prasie czeskiej
JANUSZ S. GRUCHAŁA: Między filologią a stylistyką praktyczną. Psalm 67 w przekładzie Jakuba Lubelczyka i jego recepcja w XVI-XVII w.
JUSTYNA KILIAŃCZYK-ZIĘBA: Przedmowa wydawcy jako świadectwo recepcji dzieła poety. Jan Januszowski o Janie Kochanowskim
JADWIGA KOWALIKOWA: Funkcja ludyczna języka w edukacji
ZOFIA KUBISZYN-MĘDRALA: O języku Wspomnień Macieja Szukiewicza
MARIAN KUCAŁA: Cechy języka mówionego w rymach Jana Kochanowskiego
HALINA KUREK: Odmiana imion i nazwisk w polszczyźnie mówionej księży
JANINA LABOCHA: Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Orłowej (1909-2009) - kuźnia polskiej inteligencji na Zaolziu. Dzieje placówki na tle rozwoju szkolnictwa na Śląsku Cieszyńskim
BRONISŁAWA LIGARA: Twórca wobec kontaktów językowych: bilingwizm polsko-francuski Zygmunta Krasińskiego a norma
WŁADYSŁAW LUBAŚ: Obscena w kulturze języków słowiańskich
MARIA MAKAROWA, ZOFIA SAWANIEWSKA-MOCHOWA: Społeczność żydowska w Birobidżanie w perspektywie przyszłych badań kulturowo-językowych
ELŻBIETA MAŃCZAK-WOHLFELD: Język polski w dobie globalizacji
HALINA MIECZKOWSKA: Globalizacja a fleksyjny charakter języka (w ujęciu polsko-słowackim)
WŁADYSŁAW T. MIODUNKA: Polszczyzna jako język drugi. Definicja języka drugiego
BARBARA OCZKOWA: Historia języka chorwackiego w skrzydlatych słowach
JOANNA OKONIOWA: O językowej wartości tekstów podhalańskich Kazimierza Przerwy-Tetmajera, czyli jeszcze o stylizacji w Na Skalnym Podhalu
ANNA PIECHNIK-DĘBIEC: Językowo-kulturowy obraz Żyda na Pogórzu Ciężkowicko-Rożnowskim
JOANNA PORAWSKA: Problemy opracowania Wielkiego słownika rumuńsko-polskiego. Na styku języka romańskiego i słowiańskiego
EUGENIA PROKOP-JANIEC: Stosunek do jidysz w dwudziestoleciu międzywojennym. Przypadek "Wolnomyśliciela Polskiego"
RENATA PRZYBYLSKA: Formuły performatywne prowokujące do agresji
MACIEJ RAK: Pierwsza monografia huculskiej terminologii pasterskiej
JERZY REICHAN: Derywaty z formantem -atyka w funkcji niekategorialnych nazw czynności lub/i wytworów czynności w gwarach polskich na tle danych historycznojęzykowych
MIROSŁAWA SAGAN-BIELAWA: Mapa II Rzeczypospolitej. Nazwy własne w czytankach szkolnych z lat 30. XX w.
EWA SIEMIENIEC-GOŁAŚ: Turecki tekst transkrybowany w Dzieiach Tureckich y vtárczkach Kozackich z Tatary Marcina Paszkowskiego (1615)
KAZIMIERZ SIKORA: Z ginącego gwarowego słownictwa: toli jako szyfter i aktualizator kontekstu
EWA SKORUPA: Powieściowe twarze Pana Graby Elizy Orzeszkowej
KLAUDIA SOCHA: Osiemnastowieczna literatura społeczno-polityczna i informacyjna rozprowadzana drogą prenumeraty
STANISŁAW STACHOWSKI: Lista zestawień leksykalnych polsko-tureckich Franciszka Menińskiego
WŁADYSŁAW ŚLIWIŃSKI: O perswazyjnej funkcji poetyckiej w rapsodzie Kazimierz Wielki Stanisława Wyspiańskiego
ELŻBIETA TABAKOWSKA: Amalgamaty i marketing: sieci przestrzeni mentalnych w sieci Rossmanna
ANNA TYRPA: Lud polski wobec języków obcych
BOGDAN WALCZAK: Islam w tradycji I Rzeczypospolitej i wieków późniejszych
JADWIGA WANIAKOWA: Bookworm, rat de bibliotheque, czyli pochwała mola książkowego
WIESŁAW WITKOWSKI: O asymilacji staro-cerkiewno-słowiańskich kontynuantów
*tj, *dj w języku piśmiennictwa staroruskiego
MARIA WOJTAK: Współczesny modlitewnik dla dzieci jako tekstowa sylwa
HUBERT WOLANIN: Greka Rzymian: socjolingwistyczne uwarunkowania
zachowań językowych starożytnych Rzymian wobec Greków
ANDRZEJ ZABORSKI: Od polskiego do arabskiego, czyli fonetyka i fonologia kontrastywna w nauczaniu współczesnego arabskiego języka literackiego
ALEKSANDER ZAJDA: Historia pola wyrazowego MILES, BELLATOR, tzn. 'woj, wojownik, rycerz, żołnierz' w języku polskimZobacz też inne książki z serii: Biblioteka LingVariów.

Zobacz też numery czasopisma: LingVaria.