Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Jan Kalwin. Studium kształtowania kultury Zachodu

Alister McGrath

Wydawnictwo Naukowe Semper, 0
Dział:
ISBN: 9788375070705
 
 
 

 

Alister McGrath

Wydawnictwo Naukowe Semper, 0

Dział:

ISBN: 9788375070705

SPIS TREŚCI

Przedmowa do wydania polskiego
Słowo wstępne

1. Wprowadzenie
-- Parcie ku reformie
-- Geneza zagadki

2. Paryż: formowanie umysłu
-- Niejasności związane z paryskim okresem życia Kalwina
-- Collège de Montaigu
-- Tok paryskich studiów Kalwina
-- Prądy intelektualne w Paryżu
-- Zainteresowanie luteranizmem w Paryżu

3. Lata wędrówki: Orlean i spotkanie z humanizmem
-- Natura humanizmu
-- Francuski humanizm prawniczy
-- Komentarz do Seneki
-- Paryż w 1533 r.
-- Oracja na dzień Wszystkich Świętych

4. Od humanisty do reformatora: nawrócenie

5. Genewa: okres pierwszy
-- Reformacja jako fenomen miejski
-- Genewa przed przybyciem Kalwina
-- Przybycie Kalwina do Genewy
-- Na wygnaniu w Strasburgu, 1538–1541
-- Powrót do Genewy

6. Genewa: umocnienie władzy
-- Kalwin a władze Genewy
-- Konsystorz
-- Sprawa Serveta 
-- Rewolucja 1555 r.
-- Przyczyny sukcesu Kalwina

7. Chrześcijaństwo według Kalwina: medium
-- Przekonujące słowo Boga
-- Kalwin a język francuski
-- Nauka religii chrześcijańskiej

8. Chrześcijaństwo według Kalwina: przesłanie
-- Priorytet nauki religii chrześcijańskiej
-- Struktura myśli Kalwina
-- Nauka (1559) — zarys ogólny

9. Inwazja idei: Kalwin a Francja
-- Wzrost wpływu Kalwina we Francji
-- Ludzie z Genewy
-- Polityczny wymiar francuskiego kalwinizmu
-- Profil społeczny francuskiego kalwinizmu

10. Geneza ruchu
-- Urbi et Orbi: ekspansja wpływu Kalwina
-- Od Kalwina do kalwinizmu
-- System religijny

11. Zaangażowanie w sprawy świata: kalwinizm, praca i kapitalizm
-- Teza Webera
-- Wczesny kapitalizm genewski
-- Kalwinizm a kapitalizm: przypadek francuski
-- Kalwińska etyka pracy a kapitalizm

12. Kalwin i kształtowanie współczesnej kultury Zachodu
-- Religijna legitymacja aktywności ekonomicznej
-- Kalwin i nauki przyrodnicze
-- Fenomen amerykańskiej religii obywatelskiej
-- Kalwinizm i naturalne prawa człowieka

Aneks I. Słownik terminów teologicznych i historycznych
Aneks II. Odniesienia do prac Jana Kalwina
-- Nauka religii chrześcijańskiej
-- Pisma Kalwina zawarte w zbiorze Corpus Reformatorum

Wykaz skrótów
Przypisy
Bibliografia
Indeksy
Indeksy (nazwy osobowe, problematyka, nazwy geograficzne)