Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Nieznane losy pierwszych ihumenów supraskich

Antoni Mironowicz

Białystok : Firma Libra Janusz Kabath, 2015
Stron: 120
Dział:
ISBN: 9788364811111
Wydanie drukowane
 

39,20 35,28

Pozycja dostępna

 

Antoni Mironowicz

Białystok : Firma Libra Janusz Kabath, 2015

Dział:

Stron: 120

ISBN: 9788364811111

 Z monasteru supraskiego wyszli dwaj wybitni hierarchowie prawosławni: Pafnucy Sieheń i łona. W pierwszym trzydziestoleciu XVI wieku objęli oni najważniejsze diecezje prawosławne. Ich pobyt na katedrach: włodzimiersko-brzeskiej, łucko-ostrogskiej i turowsko-pińskiej doprowadził do odbudowy i rozwoju tych diecezji. W latach 1512-1535 odbudowane zostały liczne cerkwie i monastery na terenie wymienionych eparchii, zabezpieczony został ich status prawny i materialny. Nie ulega wątpliwości, że lata pobytu byłych przełożonych monasteru supraskiego na terenie diecezji włodzimiersko-brzeskiej, łucko-ostrogskiej i turowsko-pińskiej były okresem ich największego rozwoju i stabilizacji. Działalność biskupów Pafnucego i Iony wspierali hierarchowie prawosławni — metropołita kijowski Józef Sołtan (1507-1522) i jego następca, były ihumen leszczyński, a następnie biskup turowsko-piński i łucko-ostrogski, metropolita Makary (1534-1556)
(Fragment za Wstępu)