Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Szematyzm AAŁ

red. Stepan Jadłowśkyj

RuthenicArt, 2015
Stron: 179
Dział:
ISBN: 9788393583973
 
 
 

 

W połowie roku 1936 ukazał się Szematyzm AAŁ, wydany dzięki staraniom ks. Polańskiego. Zabiegi o jego wydanie rozpoczęły się już w 1935 r. W organie prasowym AAŁ, Wistiach, został podany komunikat, aby księża proboszczowie podawali nazwy parafii, tytuł cerkwi, kiedy była zbudowana i z jakiego materiału, w jakim jest stanie, oddalenie w kilometrach cerkwi filialnych i kaplic od plebanii. Liczbę dusz grekokatolików, łacinników, prawosławnych, sekciarzy, imię i nazwisko proboszcza łacińskiego, ks. prawo- sławnego i ich miejsce zamieszkania. Istniejące na terenie parafii szkoły, kooperatywy, komu podlegają, czytelnie i inne organizacje. Jakie są przeważające wpływy polityczne na wsi. Krótką historię każdej wsi (opartą na dokumentach i podaniach starych ludzi). Szematyzm ten stał się ważnym dokumentem do badania dziejów Łemkowszczyzny.