Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Św. Jan Paweł II jako biskup krakowski

Wybrane zagadnienia

Jacek Urban

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2020
Historia, Hereditas, Ecclesia; 6
Stron: 312
Język: polski
Dział:
ISBN: 9788381382076
Publikacja elektroniczna: https://doi.org/10.12797/9788381382489
Wydanie drukowane
Wydanie elektroniczne

42,00 37,80

Pozycja dostępna

 

Jacek Urban

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2020

Historia, Hereditas, Ecclesia;

Dział:

Stron: 312

Język: polski

ISBN: 9788381382076

W 1990 r. w Krakowie ukazała się książka pt. Karol Wojtyła jako biskup krakowski. Znalazło się w niej 10 tekstów odnoszących się do działalności kard. Karola Wojtyły w archidiecezji krakowskiej oraz 6 tekstów wykraczających poza teren archidiecezji. Autorami byli w zdecydowanej większości pracownicy naukowi Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W zbiorze zajęto się instytucjami (seminarium duchowne, kapituła metropolitalna i katedra na Wawelu), wydarzeniami (krakowskie Milenium), podjęto tematy podstawowe dla działalności pasterskiej (życie liturgiczne, katecheza, rodzina, działalność charytatywna, listy pasterskie).

Tom został oznaczony numerem 1, a więc zapowiadał, że będą następne. Tak jednak się nie stało i przywołana książka pozostaje, jak dotąd, pierwszą i jedyną w serii. Wobec jubileuszu 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II trudno było nie podjąć kwestii będących naturalną kontynuacją tematu tamtej książki, a więc wielorakiej aktywności kard. Wojtyły w diecezji krakowskiej, która, jak sam niejednokrotnie mówił, przygotowała go do posługi Piotrowej. Podejmując temat, zdaję sobie sprawę, że mówimy o świętym, kanonizowanym w 2014 r. Nie przesądzając o ewentualnych kolejnych tomach w zapoczątkowanej serii, zdecydowałem się na tytuł Św. Jan Paweł II jako biskup krakowski.

Od kilkunastu lat podejmuję tematy związane z osobą ks. kard. Karola
Wojtyły – św. Jana Pawła II. Są to m.in. próba krótkiej biografii Jana Pawła II napisana na wieść o jego odejściu do Domu Ojca (2005), książka Karola Wojtyły – Jana Pawła II katedra na Wawelu (Kraków 2008) i kilkanaście artykułów. Tu prezentuję teksty w większości już publikowane, ale też nowe.

Proponuję kilkanaście tematów, które nie zostały podjęte w tomie Karol Wojtyła jako biskup krakowski. Nie ukrywam zamiaru oddawania głosu bohaterowi tej książki. Zamieszczam tekst źródłowy bp. Karola Wojtyły na temat „Tygodnika Powszechnego” (1962), kolejny na temat recepcji Soboru Watykańskiego II (1969) oraz obszerne fragmenty jego przemówienia do Rady Papieskiego Wydziału Teologicznego w Krakowie, będącego w pewnym sensie tekstem programowym (1973). Moim zdaniem są one waż- ne, a zarazem charakterystyczne dla kard. K. Wojtyły – św. Jana Pawła II papieża.

Bardzo dziękuję za pomoc tym, którzy przyczynili się do powstania
tej książki, przede wszystkim współpracownikom z Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, z Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej oraz z zespołu wydawnictwa Księgarnia Akademicka.

ks. Jacek Urban