Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Historia - pamięć - tożsamość w edukacji humanistycznej. T.5: Człowiek jako świadek historii

red. Bożena Popiołek , red. Agnieszka Chłosta-Sikorska , red. Agnieszka Słaby

Wydawnictwo: Libron sc., 2019
Stron: 320
Dział:
ISBN/ISSN: 9788365705976
Wydanie papierowe

40,00 36,00

Pozycja dostępna

 

Autor: red. Bożena Popiołek , red. Agnieszka Chłosta-Sikorska , red. Agnieszka Słaby

Wydawnictwo: Libron sc., 2019

Dział:

Stron: 320

ISBN/ISSN: 9788365705976

Człowiek wciąż pozostaje w centrum historii i zainteresowań badaczy jako najważniejszy ze świadków dziejów, co ujawnia się w zbiorze studiów niniejszej monografii. Złożoność i wieloaspektowość przyjętej myśli przewodniej otworzyły różne perspektywy badań, do których odwołują się Autorzy i Autorki - od historycznej, kulturowej poprzez literacką, edukacyjną czy kobiecą. Podjęte rozważania skoncentrowały się wokół kilku głównych zagadnień. Zalicza się do nich gromadzenie i archiwizowanie wspomnień uczestników historii, następnie wykorzystanie tego rodzaju materiału w badaniach historycznych i edukacji historycznej oraz studia źródłoznawcze. Obok tych wątków badacze interpretują tytułową kategorię przez pryzmat instytucji tworzonych przez świadków historii oraz analizują rozmaitość form współczesnych tekstów medialnych, skupiając się na reportażu polifonicznym i wizualnym aspekcie przekazów medialnych. Zagadnienia były analizowane w kontekście różnych epok, co skłoniło Redaktorki do przyjęcia układ chronologicznego, z jednoczesnym uwzględnieniem zbliżonej problematyki tekstów.

- fragment Wstępu