Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Kultura i samorządność lokalna. Historia - współczesność - perspektywy

red. Stanislaw Krynski, red. Zbigniew Lenart

UNIWERSYTET RZESZOWSKI, 2017
Stron: 262
Dział:
ISBN: 9788379964246
 
 
 

 

red. Stanislaw Krynski, red. Zbigniew Lenart

UNIWERSYTET RZESZOWSKI, 2017

Dział:

Stron: 262

ISBN: 9788379964246

Spis treści

 

Stanisław Kryński, Wstęp

 

I

Sabina Rejman, Działania Rady Miejskiej i jej członków na rzecz kultury w Rzeszowie w dobie autonomii galicyjskiej

 

Андрій Кліш, Культурно-освітня діяльність українських християнських суспільників у Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

 

Paweł Śpica, Kulturotwórcza i oświatowa działalność polskiego duchowieństwa katolickiego diecezji chełmińskiej na Kociewiu na przełomie XIX i XX wieku

 

Іванна Лучаківська, Діяльність українських товариств щодо збереження пам`яток історії і культури в західній Україні у міжвоєнний період

 

Zbigniew Lenart, Kulturotwórcza rola samorządu terytorialnego w latach 1990–2015 (na przykładzie powiatu kolbuszowskiego). Wprowadzenie do zagadnienia

 

Włodzimierz Bonusiak, Jerzy Wieloch, Programy kulturalne Unii Europejskiej

 

II

Adam Kulczycki, Prasa lokalna i regionalna a problemy globalizmu medialnego

 

Adrian Uljasz, Promocja oferty repertuarowej teatrów samorządowych w Polsce z 2015 roku w prasie regionalnej i lokalnej

 

Wiesław Setlak, Kreowanie lokalnej literatury i środowiska literackiego przez samorząd lokalny. Przypadek Klubu Powiększania Wyobraźni przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle

 

Agata Rak, Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa repozytorium wiedzy o regionie i jego historii

 

III

Witold Nowak, Kultura materialna i pamięć społeczna

 

Robert Borkowski, Życie kulturalne małego miasteczka dawniej i dziś na przykładzie Głogowa Małopolskiego

 

Maria Porębska, Trzęsówka w listach Zygmunta Nowakowskiego z lat międzywojennych i czasu emigracji

 

Monika Joanna Niezgoda, Tradycje społeczności lokalnej na przykładzie kultury Lasowiaków

 

Patrycja Puchajda, Tradycje weselne Pogórzan, Łemków i Żydów – niezwykłych sąsiadów gorliczan

 

Patryk Olbert, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku jako przykład funkcjonowania samorządowej placówki upowszechniania kultury regionalnej

 

Wojciech Mroczka, Działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej oraz Regionalnego Towarzystwa Kultury im.
J. M. Goslara w Kolbuszowej
na rzecz upowszechniania wiedzy o regionie

 

IV

Edyta Czop, Działalność kulturalna współczesnych środowisk polskich w krajach „starej” Unii Europejskiej. Zarys problemu

 

Jolanta Jaskuła, Rola organizacji polonijnych w kształtowaniu tożsamości narodowej i kulturalnej na przykładzie Norwegii. Zarys tematyki