Wydawnictwo
Kliknij aby przejść do Wydawnictwa

Kraków. Wyzwania rozwojowe polityki przestrzennej

Jan Maciej Chmielewski , Grzegorz Węcławowicz , Bożena Degórska

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszaws, 2013
Stron: 212
Dział:
ISBN/ISSN: 9788378141327

 

Autor: Jan Maciej Chmielewski , Grzegorz Węcławowicz , Bożena Degórska

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszaws, 2013

Dział:

Stron: 212

ISBN/ISSN: 9788378141327

Tom I serii Monografii Naukowych Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej „Gospodarka Przestrzenna”
 
Monografia jest poświęcona polityce przestrzennej miasta, przedstawionej na tle doświadczeń autorów przy opracowaniu projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa”. W pracy wyjaśniono umocowanie Studium w systemie planowania przestrzennego w Polsce oraz dylematy towarzyszące realizacji polityki przestrzennej. Autorzy zaprezentowali modelowy układ dokumentów Studium – zarówno w jego warstwie tekstowej, jak i graficznej - dzięki czemu opracowanie może być przydatne osobom zajmującym się polityką przestrzenną w praktyce. 
 
Z uwagi na poruszaną problematykę praca ma charakter podręcznika, wyjaśniającego instrumenty polityki przestrzennej, przeznaczonego dla studentów wielu kierunków studiów (m.in. architektura i urbanistyka, gospodarka przestrzenna, administracja).