Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Przestrzeń w kulturze współczesnej, t. 1: Literatura. Teatr, Film

red. Daria Mazur , red. Beata Morzyńska-Wrzosek

Wydawnictwo: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgo, 2016
Stron: 440
Dział:
ISBN/ISSN: 9788380181021
Wydanie papierowe

40,00 36,00

Pozycja dostępna

 

Autor: red. Daria Mazur , red. Beata Morzyńska-Wrzosek

Wydawnictwo: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgo, 2016

Dział:

Stron: 440

ISBN/ISSN: 9788380181021

 Szczególną wartością szerokiej przedstawianej czytelnikom propozycji namysłu nad zagadnieniami specjalnymi w literaturze, teatrze, filmie jest przede wszystkim interdyscyplinarna formuła książki. Teksty specjalistów wymienionych dziedzin korespondują ze sobą, dopełniają się, wchodzą w swego rodzaju dialog na temat symboliki miejsc, kategorii przestrzennych i ich różnorodnych realizacji kulturowych. Wyraźnym czynnikiem scalającym zgromadzone w niniejszym tomie teksty, pomimo pewnej mozaikowości treści i różnorodności spojrzenia, wynikającego z odmiennych materii badawczych oraz obranych metodologicznych narzędzi, jest rys antropologiczny. Ujęcie to posłużyło pogłębionym analizom tytułowej przestrzeni w odniesieniu do różnych sfer kultury współczesnej i pozwalało na rozważenie jej, jako mówiącej właśnie o człowieku, zdradzającej rozmaite jego uwikłania.