pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Udostępnij
 

Obowiązkowa lektura dla rodziców, nauczycieli, terapeutów i opiekunów osób z autyzmem.

Umożliwia spojrzenie na świat ludzi ze spektrum autyzmu od wewnątrz, zapewnia współczującą, głęboką perspektywę, która dodaje nadziei i podnosi na duchu specjalistów i członków rodziny, ukazując autyzm nie jako straszliwą niepełnosprawność, lecz jako niezwykły wymiar człowieczeństwa. Na książkę składają się inspirujące historie będące rezultatem 40-letniego doświadczenia dr. Prizanta, zdobytego podczas pracy na uniwersytetach, w szkołach, szpitalach oraz świadczenia usług w ramach prywatnej praktyki.

Podłoże filozoficzne, wartości i ćwiczenia, na których opiera się ta publikacja, są zgodne z modelem SCERTS® (ang. Social Comunication, Emotional Regulation and Transactional Support), opracowanym przez dr. Prizanta i jego współpracowników, dr Amy Wtherby, Emily Rubin i Amy Laurent. Model kładzie nacisk na komunikację społeczną, stabilność emocjonalną oraz udzielanie wsparcia i pomocy w nawiązywaniu interakcji z innymi. Uznaje te sfery za najważniejsze domeny, na których należy się skupić przy pracy z osobami z autyzmem.

"Jest to najbardziej przepełniona empatią i głęboką mądrością książka o autyzmie, jaką do tej pory przeczytałem. To jedna z najbardziej empatycznych i najmądrzejszych publikacji o byciu człowiekiem. Nie da się przecenić przemieniającej mocy tej książki: otwiera serce, poszerza zakres widzenia tam, gdzie panowała tylko mgła i inspiruje do głębokiego spojrzenia na coś, co wywoływało jedynie odruchową reakcję".
Rabin Bradley Shavit Artson, Dziekan i Zastępca Rektora Amerykańskiego Uniwersytetu Żydowskiego, rodzic

"Szacunek, z jakim dr Prizant podchodzi do pracy z osobami z autyzmem i ich rodzinami, uwidacznia się na każdej stronie tej niezwykłej publikacji. Dzięki temu może on opowiedzieć o autyzmie w sposób osobisty, który jest zarazem inspirujący i pouczający. Ujmujące przykłady z życia rozrzucone po całej książce mają na celu objaśnienie wewnętrznego doświadczenia autyzmu i pokazanie, że postrzeganie zachowania w oderwaniu od tego, co je motywuje, jest błędne. To dzieło na miarę epoki!"
dr Diane Twachtman-Cullen, certyfikowana logopeda, redaktor naczelna "Autism Spectrum Quarterly"

"Mistrzowski traktat postulujący niezbędne zmiany w naszym postrzeganiu osób z autyzmem oraz udzielaniu im pomocy. To lektura dla wszystkich rodziców i osób świadczących profesjonalne usługi osobom z poważnymi niepełnosprawnościami – nie tylko tych z autyzmem. Mam nadzieję, że ta wyjątkowa książka przyniesie zmianę myślenia i praktykę zgodną z jej założeniami".
dr David E. Yoder, Dyrektor i Professor Emeritus, Wydział Nauk o Zdrowiu, Wyższa Szkoła Medyczna Uniwersytetu Północnej Karoliny, Chapel Hill


(c) Księgarnia Akademicka