pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Udostępnij
 

Książka pt. Prawo samorządu terytorialnego stanowi zbiór trzech podstawowych ustaw regulujących funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce, tj. ustawę o samorządzie gminnym, powiatowym i województwa, opatrzone zbiorczym skorowidzem, oraz dodatkowo nową ustawę o związkach metropolitalnych. We wszystkich tych ustawach uwzględniono zmiany wynikające z ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format i przejrzysty układ graficzny. Zmiany oczekujące na wejście w życie umieszczono w ramkach. Stan prawny: 15 stycznia 2017 r.


(c) Księgarnia Akademicka