pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Udostępnij
 

Książka ta związana jest z przeprowadzoną wiosną 2015 roku Konferencją Młodych Naukowców, noszącą taki sam tytuł jak niniejsza publikacja. Konferencja taka jest zapewne szansą umożliwiającą młodym naukowcom upowszechnienie swojego dorobku naukowego oraz dotarcie tymi dociekaniami do szerokiego grona zainteresowanych. Autorami artykułów są doktoranci Wydziału teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego.


(c) Księgarnia Akademicka