pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Udostępnij
 

Nowatorskie jest zastosowanie metody separacji na gruncie antropologii filozoficznej, wartościowe są także ustalenia co do uwarunkowań poznawczych takiej ekspilacji, dotyczące np. punktu wyjścia filozoficznego poznania podmiotowości, relacji takiego jej poznania naukowego oraz związków między zaproponowanym w rozprawie ujęciem bytu ludzkiego a innymi ujęciami filozoficznymi.

Prof. dr hab. Adam Jonkisz

Od strony treściowej praca jest dojrzałym, oryginalnym [...] dziełem Autora, wnoszącym nowe elementy do filozofii człowieka i jej matafilozofii.

Prof. dr hab. Kazimierz M. Wolsza


(c) Księgarnia Akademicka