pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 






Udostępnij
 

Prezentowana praca zawiera pogłębioną analizę dwóch ważnych, powiązanych ze sobą doktryn: utylitaryzmu i liberalizmu. Ich powstanie i rozwój zbiega się z historią uprzemysłowionego świata Zachodu. XIX wiek to bez wątpienia okres pełnego rozkwitu liberalizmu w jego klasycznej postaci. John Stuart Mill (1806-1873) jest kluczową postacią w historii obydwu doktryn. Dialog Johna Stuarta Milla z utylitaryzmem ma w tle współczesne dylematy i takież interpretacje.


(c) Księgarnia Akademicka