pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 

Abstrakty
DOI: 10.12797/KPK.08.2016.08

Udostępnij
 

Spis treści
ARTYKUŁY
Andrzej A. Zięba, Agnus Dei cum labaro, czyli znak i herb Ormian polskich –
dzieło Katarzyny Agopsowicz.............................................................................. 9
Renata Król-Mazur, Przemiany społeczności ormiańskiej w Polsce pod
wpływem unii ze Stolicą Apostolską................................................................... 15
Oksana Winnyczenko, „Prowent” od śmierci. Udział duchowieństwa i bractw
ormiańskich w praktykach związanych ze śmiercią we Lwowie w pierwszej
połowie XVIII wieku........................................................................................... 65
EDYCJE ŹRÓDŁOWE
Franciszek Wasyl, Ormianie w świetle zapowiedzi przedmałżeńskich rodzimej
parafii w Kutach. Edycja źródła: Cz. I (lata 1860-1914)................................... 93
Andrzej Pisowicz, Opowieści ormiańskie z miasteczka Kuty w tłumaczeniu na
język polski wraz z komentarzami..................................................................... 269
RECENZJE I OMÓWIENIA
Marian Mudryj, Franciszek Wasyl, Ormianie w przedautonomicznej Galicji.
Studium demograficzno-historyczne, Księgarnia Akademicka, Kraków,
Studia Galicyjskie, t. 4, 2015, ss. 550, il.............................................................. 295
Franciszek Wasyl, Ormianie polscy. Kultura i dziedzictwo. Studia i materiały
źródłowe zebrane dla uczczenia jubileuszu dziesięciolecia Fundacji Kultury
i Dziedzictwa Ormian Polskich, red. Andrzej A. Zięba, Warszawa–Kraków:
Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich – Księgarnia Akademicka
2016, ss. 297........................................................................................................ 299
Autorzy....................................................................................................................... 307

 

Dotychczas ukazały się następujące numery czasopisma:

 

Wydania drukowane


 

Wydania elektroniczne
(c) Księgarnia Akademicka