Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Wielkie plany w rękach obywateli na koalicyjnym szlaku

Artur Jerzy Filip

FUNDACJA NOWEJ KULTURY BĘC ZMIANA, 2020
Stron: 262
Dział:
ISBN: 9788366082007
 
 
 

 

 Wyobraź sobie co byłoby, gdyby obywatele mogli inicjować i realizować wielkie wizje urbanistyczne zupełnie oddolnie I gdyby dysponowali środkami, by swoje plany skutecznie wdrażać i chronić. Czy byłoby to zagrożeniem, czy nową szansą dla planowania miast? Jak stworzyć narzędzie, które pozwalałoby zrzeszać koalicjantów, budować trwałe relacje z lokalnymi władzami publicznymi, współdecydować o wydatkowaniu miejskich środków? Dzisiaj każda grupa kombinuje, jak może: zawiązując nieformalne porozumienia, podpisując listy intencyjne, odwołując się do lokalnych partnerstw i inicjatyw. Czy możliwe jest jednak wprowadzenie współzarządzania jako narzędzia urbanistycznego.