Księgarnia
Kliknij, aby przejść do Księgarni

W naszych publikacjach stosujemy style bibliograficzne przyjęte dla poszczególnych dziedzin naukowych, jednak kierowani wieloletnim doświadczeniem wypracowaliśmy własną, jednolitą normę, której zastosowanie znacznie usprawni i przyspieszy proces wydawniczy. Przed złożeniem tekstu do druku zachęcamy do zapoznania się z podanymi poniżej instrukcjami.

Norma wydawnicza - pobierz

W przypadku stosowania transkrypcji alfabetów cyrylickich prosimy o stosowanie się do wytycznych podawanych przez Wielki Słownik Ortograficzny PWN: http://so.pwn.pl/zasady.php?id=629693

Telefon: +48 12 421 13 87
E-mail: lp.akcimedaka@akcimedaka
Adres: ul. św. Anny 6,
31-008 Kraków
Modernizacja strony dofinansowana przez:
Logo Ministerstwa