Publishing House
Proceed to the Publishing House

Kobiety w polityce

red. Monika Banaś

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2017
Cultura in Spectro; 1
Page(s): 242
Language: polski
Section:
ISBN: 9788376389202
Printed edition
 

32,00 PLN 19,20 PLN

In Stock

 

red. Monika Banaś

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2017

Cultura in Spectro;

Section:

Page(s): 242

Language: polski

ISBN: 9788376389202


Skromna obecność, a raczej wyrazista nieobecność kobiet w polityce ma wiele przyczyn, z których jedna wydaje się szczególnie istotna dla zrozumienia istoty problemu – uwarunkowania, a ściślej: warunki uprawiania polityki: reguły, zwyczaje i obyczaje rządzące tą publiczną sferą. Nierzadko sprowadzające się do pozbawionej subtelności rywalizacji (czytaj: brutalnej walki), zniechęcają kobiety do aktywnego politycznego uczestnictwa. Programy edukacyjne, rekomendacje instytucji międzynarodowych i finansowanie projektów służących mobilizacji kobiet jako aktorek, a nie statystek sceny politycznej wydają się niewystarczające. Należy zatem zadać pytanie – dlaczego? Czy problemem jest zbyt mały zasięg owych programów,zbyt małe nagłośnienie problemu czy może zakorzenione w sferze kulturowo-światopoglądowej przekonanie o tym, że głos kobiecy jest mniej ważny, mniej rozsądny, a bardziej emocjonalny, czy mniej konkretny i merytoryczny?