Publishing House
Proceed to the Publishing House

Polityka migracyjna Włoch w latach 1861-2011

Agnieszka Małek

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2017
Societas; 113
Page(s): 216
Language: polski
ISBN: 9788376388281
Printed edition
 

26,00 PLN 23,40 PLN

In Stock

 

Agnieszka Małek

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2017

Societas;

Page(s): 216

Language: polski

ISBN: 9788376388281

Niniejsza książka jest pomyślana jako kompendium wiedzy o polityce migracyjnej Włoch w określonym kontekście społeczno-politycznym. Jej głównym celem jest próba syntetycznego przedstawienia procesu kształtowania się polityki migracyjnej Włoch. (…) Jest to zarazem historia włoskich migracji w pigułce, próba ukazania najważniejszych procesów oraz przedstawienia głównych argumentów w toczonych na temat migracji dyskusjach i sporach. Przyjęty zakres czasowy pozwala na ukazanie procesu upolitycznienia kwestii migracyjnej i tworzenia regulacji prawnych zarówno w dobie masowej emigracji, jak i w okresie ewolucji Włoch z państwa wysyłającego w państwo przyjmujące imigrantów. Szerokie potraktowanie polityki migracyjnej, łączące wyjazdy i napływ cudzoziemców, umożliwia również dostrzeżenie podobieństw w publicznych dyskusjach i uzasadnieniach przyjmowanych rozwiązań normatywnych oraz pozwala zobaczyć, w jaki sposób władze postrzegają swoją rolę w zarządzaniu migracjami.