Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Historia Ukrainy

Ziemia i ludzie

Paul Robert Magocsi, red. nauk. i wstęp Adam Świątek, posłowie Andrzej A. Zięba

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2017
Stron: 1062
Język: polski
ISBN: 9788376384559
 
 
 

 

Paul Robert Magocsi, red. nauk. i wstęp Adam Świątek, posłowie Andrzej A. Zięba

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2017

Stron: 1062

Język: polski

ISBN: 9788376384559

Dzieło profesora Magocsiego obejmuje opis bardzo długiego okresu dziejów ziem, na których dziś znajduje się państwo ukraińskie: od przeszłości archeologicznej, starożytnej, aż po wypadki, które rozegrały się w ostatnich latach na naszych oczach. Jest to swoista encyklopedia historyczna, bardzo erudycyjna. Budzi podziw orientacja autora w olbrzymiej i różnojęzycznej (angielskiej, ukraińskiej, niemieckiej, rosyjskiej, czeskiej i francuskiej) literaturze przedmiotu. Uwzględnia on także punkt widzenia historiografii izraelskiej (żydowskiej). Dorobek badań polskich jest wykorzystany skromniej, choć w bibliografii znajdujemy opracowania w języku polskim. Jest to praca naprawdę syntetyczna, to znaczy przemyślana przez autora, a nie posklejana z cudzych narracji. Stanowi całość podporządkowaną pewnej wizji historii, konsekwentnie realizowanej przez autora. [...]
[...] Historia Ukrainy profesora Magocsiego [… ] uznaje wszystko, co się działo na ziemiach dzisiejszej Ukrainy, za jej własną historię. Proponuje ukraiński odpowiednik tzw. historii publicznej, czyli oficjalnej i służebnej wobec potrzeb społecznych wizji dziejów danego państwa. Prawdę mówiąc jest to powielenie amerykańskiego sposobu pisania o przeszłości ziem dzisiejszych Stanów Zjednoczonych, w który włączona jest historia ludów rdzennych, zamieszkujących je przed przybyciem białych osadników. [...]

Z posłowia prof. Andrzeja A. Zięby