Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Podporządkowanie w stosunkach międzypaństwowych po zimnej wojnie

Tomasz Klin

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2017
Stron: 351
Język: polski
Dział:
ISBN: 9788376388656
Wydanie drukowane
 

34,00 30,60

Pozycja dostępna

 

Tomasz Klin

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2017

Dział:

Stron: 351

Język: polski

ISBN: 9788376388656

Książka przedstawia podporządkowanie w dwustronnych stosunkach międzypaństwowych. W monografii podjęto gruntowne, wnikliwe badanie wszystkich państw w okresie 1992-2013.

Monografia ta jest oryginalną i inspirującą inicjatywą wydawniczą, o dużym znaczeniu poznawczym (teoretycznym i metodologicznym), jak i walorach dydaktycznych, które wiążą się z wypełnieniem istotnej luki w źródłach będących podstawą studiowania nauki o stosunkach międzynarodowych.
Z recenzji prof. dra hab. Mirosława Karwata

Recenzowana monografia [...] jest interesującym i znaczącym wkładem w badania stosunków międzynarodowych w aspekcie teoretycznym, metodologicznym i empirycznym. Odnosząc się do szeroko ujętej problematyki podporządkowania, Autor dokonał bardzo wnikliwej, wszechstronnej analizy, wykorzystując metody jakościowe i ilościowe. Szczególnie te ostatnie zostały zastosowane w całej rozciągłości, co rzadko występuje w polskich badaniach stosunków międzynarodowych [...].
Z recenzji dra hab. Artura Gruszczaka, prof. UJ