Publishing House
Proceed to the Publishing House

Środowisko Biblioteki Jagiellońskiej 1775-1939. Słownik biograficzny

oprac. Jan W. Brzeski

Księgarnia Akademicka, 2014
Bibliotheca Iagellonica. Fontes et Studia;
Page(s): 343
Section:
ISBN: 9788376384320
 
 
 

 

Przedstawiany słownik biograficzny obejmuje wszystkie osoby związane z biblioteką krakowskiego uniwersytetu, co do których pozyskano informacje, w  przyjętym okresie historycznym. Gromadzi nazwiska pracowników i współpracowników uniwersyteckiej biblioteki z lat 1775-1939: jej szefów, pracowników merytorycznych (bibliotekarzy) i pracowników pomocniczej służby bibliotecznej (posługaczy, magazynierów, woźnych itp.), a także wolontariuszy i kilka, nielicznych wówczas, starających się o pracę w niej osób, wymienianych w źródłach. Ponadto znalazły się w słowniku także biogramy osób mających duży wpływ na powstanie Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego jako jednolitej instytucji, których działania wniosły znaczny wkład.