Publishing House
Proceed to the Publishing House

O praworządność i zdrowy ustrój państwowy

Michał Jaskólski, Jacek Kloczkowski, Miłowit Kuniński, Ryszard Legutko, Jacek Majchrowski

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2006
Page(s): 355
ISBN: 9788371888864
Printed edition
 

37,00 PLN 33,30 PLN

In Stock

 

O książce:

Niniejsza publikacja to już XV z kolei tom wydawany w ramach serii "Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej".

Tom ów przypomina pochodzące z okresu międzywojennego wypowiedzi polskich prawników na temat sądownictwa konstytucyjnego. Wybór niniejszych wypowiedzi został poprzedzony szkicem przygotowanym przez prof. Jacka M. Majchrowskiego, traktującym nie tylko o międzywojennych pomysłach wprowadzenia badania konstytucyjności aktów normatywnych, ale także o próbach powojennych, a wreszcie o pozycji ustrojowej Trybunału Konstytucyjnego aż do dnia dzisiejszego. Szkic wstępny jest więc głównie informacją o projektach znajdujących odzwierciedlenie w pracach parlamentarnych lat 80 i 90 XX wieku, wskazuje jednak zarazem, że już w okresie II RP podejmowane były próby uwzględnienia sądownictwa konstytucyjnego w ustroju państwa. Natomiast przygotowane przez Bogdana Szlachtę, Tomasza Wieciecha i Macieja Zakrzewskiego wprowadzenie porusza problem badania konstytucyjności ustaw w polskiej literaturze prawniczej i politycznej dwudziestolecia międzywojennego.