Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

My też! My też! rzecz o cząsteczkach i nie tylko

Leszek Czuchajowski

Księgarnia Akademicka, 2005
Stron: 130
Dział:
ISBN: 9788371888090
Wydanie drukowane
 

15,75 14,18

Pozycja dostępna

 

Leszek Czuchajowski

Księgarnia Akademicka, 2005

Dział:

Stron: 130

ISBN: 9788371888090

O książce:

Leszek Czuchajowski proponuje w niniejszej książce świat poetycki wysnuty z wiedzy przyrodniczej. Jest to sfera, w którą włączono efekty badań chemii. Sam autor jest profesorem chemii i zapewne dlatego dziedzina, która przeniknęła do jego poezji, jest dla niego czymś naturalnym i oczywistym. Zarazem poezja Czuchajowskiego spełnia oczekiwania szczególnie tych odbiorców literatury, którzy na co dzień mają do czynienia z produktami przyrodoznawstwa (np. w medycynie, laboratoriach, uczelniach, szkole). Rzesza tych ludzi wie na podstawie swej praktyki, że istnieje obszar, który przez poetów jest zazwyczaj daleko omijany. Poeci raczej nie zgłębiają zawiłości nauk przyrodniczych, ignorując tę tematykę jako "niepoetycką".

Leszek Czuchajowski wprowadza więc poezję w obszar poniekąd dziewiczy. Nawiązując dialog z ogromną grupą odbiorców kultury, kompetentnych w dziedzinie nauk przyrodniczych, wszelako czyni wiedzę przyrodniczą poetycko atrakcyjną także dla "humanistów" czy "laików".

Wiersze Leszka Czuchajowskiego zebrane w tej książce zadziwiają oryginalnością i zarazem prostotą wyrazu poetyckiego. W krótkich, fabularnych utworach poeta kreuje mit nauki, rywalizujący z dawnymi wielkimi mitami religijnymi. Z tym, że mit w poezji Czuchajowskiego nie jest w pełni antynomiczny wobec przeszłości. Poeta najwyraźniej pragnie kontynuować dawną wiedzę mityczną i rozwijać elementy wielkich mitów o zdobycze współczesnych nauk przyrodniczych. Taka postawa poetycko-poznawcza umożliwiła autorowi podjęcie dyskursu z tradycją humanistyczną. W jego poezji raz po raz dochodzi do dialogu z przeszłością i do swoistego poprawiania stanu naszej wiedzy o sobie i o wszechświecie.

Czytając te wiersze czujemy, że wkraczamy na nowe poetyckie szlaki... Sam poeta to profesor chemii i zapewne dlatego dziedzina, która przeniknęła do jego wierszy, staje się dla niego czymś naturalnym i oczywistym. Z drugiej strony autor zapewnia, że znajomość chemii jest zupełnie zbędna do tego, aby poddać się jego wizjom.O autorze:


Leszek Czuchajowski - profesor, przebywający od 1981 roku w USA (profesor University of Idaho); łączy harmonijnie działalność naukową (autor ponad stu prac w dziedzinie chemii organicznej) z twórczością poetycką. W języku polskim wydał wiele zbiorów poezji oraz dwa tomiki prozy poetyckiej, w języku angielskim - cztery zbiory utworów, dostępne w licznych bibliotekach amerykańskich. Jego twórczość jest przez krytyków wysoko oceniana. Reprezentuje głównie poezję liryczną, przyjmującą w pewnym okresie postać trenów, pojawiają się także zbiory inspirowane przez poezję miłosną różnych wieków i kręgów kulturowych. Autor nie stroni także od fantazji, zaś w tomiku Cząsteczki, kobiety, bogowie prezentuje też niezwykłe zetknięcie chemii z poezją, które - zapewne - zafascynuje także czytelnika niniejszego tomiku.

Nakładem Księgarni Akademickiej został wydany również inny zbiór prof. Leszka Czuchajowskiego pt. Ach, ci trubadurzy.