Publishing House
Proceed to the Publishing House

SLApidarium

Antologia utworów absolwentów Studiów Literacko-Artystycznych UJ, na 25 lecie

red. Gabriela Matuszek, red. Krystyna Czarnecka, red. Mateusz Skucha, red. Jadwiga Graboś

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019
Seria Studium Literacko-Artystycznego UJ; 16
Page(s): 511
Language: polski
Section:
ISBN: 9788381381048
Printed edition
 

36,00 PLN 32,40 PLN

In Stock

 

Kiedy dwadzieścia pięć lat temu powstawały nasze – pierwsze w Polsce – studia pisarskie, nie brakowało sceptycznych głosów. Dziś jest odwrotnie: od kilku/nastu lat kursy i warsztaty creative writing zyskują na popularności. Odbywa się ich coraz więcej, powstają kierunki studiów, zawierające w swych programach twórcze pisanie. Pisarska edukacja, kiedyś podejrzana, dziś staje się oczywista. Jawnym dowodem niech będzie ta książka, zawierająca teksty absolwentów Podyplomowych Studiów Literacko-Artystycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, w którym pobierali „nauki”, i ich krótkie wspomnienia, odsłaniające migawwkowo ten wyjątkowy fenomen, który dla wielu był nie tylko szlifernią talentu, ale także najwspanialszą życiową przygodą. Prezentowany tom jest dziełem demokratycznym. Nie ma w nim (estetycznej, ani żadnej innej) cenzury, ponieważ każdy z zamieszczonych utworów jest interesujący. Antologia zawiera teksty twórców, którzy już zaznaczyli swoje miejsce na literackiej mapie, a także tych, których gwiazdy dopiero wschodzą, albo miejsce swe w literaturze postrzegają skromniej. Wszystkie czytałam z wielkim zainteresowaniem. Ileż tu wspaniałych wierszy, ciekawej i świetnie napisanej prozy, odkrywczych spostrzeżeń… Nie ukrywam też, że wzruszyły mnie wspomnienia ich autorów – przywołały w pamięci wiele niezwykłych chwil, zdarzeń i ludzi.

Ze wstępu prof. dr hab. Gabrieli Matuszek-Stec


Każda Absolwentka i każdy Absolwent Szkoły Pisarzy jest kimś wyjątkowym, kimś, kto inaczej patrzy na rzeczywistość, inaczej ją przeżywa, a później inaczej ją opisuje. I te osobowości znajdują następnie odzwierciedlenie w tekstach, o których można powiedzieć tak: wnikliwość obserwacji, celność spostrzeżeń, oryginalność diagnoz, wyjątkowość rozpoznań. Albo można stwierdzić tak: urzekające. Różnorodność sprawia więc, że antologia staje się wieloaspektową, wielowątkową, wieloznaczną opowieścią o świecie. Każdy zgromadzony tu tekst jest osobną całością i jako taki stanowi wartość samą w sobie. Jednakże w kontekście książki każdy ten tekst pozostaje fragmentem większej całości. […] Lektura biogramów zamieszonych w niniejszej antologii sama w sobie jest wciągająca i fascynująca. […] Dzięki biogramom książka zyskuje jeszcze jeden wymiar, mianowicie – staje się zapisem historii SLA.

Z posłowia dr. hab. Mateusza Skuchy