Publishing House
Proceed to the Publishing House

Slang

red. Anna Piekara, red. Ewa Wawrzyńska, red. Gabriela Matuszek

Księgarnia Akademicka, 2007
Seria Studium Literacko-Artystycznego UJ;
Page(s): 150
Section:
ISBN: 9788371880261
 
 
 

 

O książce:

Krytyczna lektura Szkspira jest podwójnie historyczna. Czytanie historyczne Szekspira oznacza bowiem podjęcie dialogu z ciążącymi nam pozostałościami własnej przeszłości, żeby tym lepiej oświetlić kulturę współczesną. Lecz czytanie historyczne Szekspira to zawsze również świadomość prowizoryczności takich oświetleń; świadomość nieuniknionej konieczności ich powtarzania, gdyż tylko wtedy uda się w miarę precyzyjnie uchwycić sytuację tego, kto każdorazowo podejmuje dialog z czytanym historycznie tekstem Szekspira - sytuację, która w znacznej mierze warunkują aktualne wydarzenia i nieodparta potrzeba, żeby zrozumieć je w kontekście szerszym niż znane nam opłotki. (Lisa Jardin, "Reading Shakespeare Historically")