Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Metafory losu o współczesnej literaturze polskiej

Stanisław Gawliński

Księgarnia Akademicka, 2005
Stron: 180
Dział:
ISBN: 9788371888120
 
 
 

 

METAFORY LOSU - tak zatytułowana książka tylko formalnie jest zbiorem
szkiców traktujących o wybranych problemach współczesnej literatury
polskiej. Jednak w najgłębszym zamyśle ich autora są one dwojako
zespolone w taki sposób, że tworzą programowo otwarty zarys monografii
jednego, lecz niemal obsesyjnego motywu dzieł literackich, które
zostały napisane w Polsce i na obczyźnie w ciągu minionych
kilkudziesięciu lat. Motywem tym jest los stale obecny
w najrozmaitszych wariantach stylistycznych i fabularnych
konfiguracjach powieści Tadeusza Konwickiego, Henryka Grynberga, Artura
Sandauera oraz metaliterackich dyskursach Czesława Miłosza i Witolda
Gombrowicza. Warto przy tym zwrócić uwagę na swoistą specyfikację owych
motywów. O ile Grynberg i Sandauer konsekwentnie obrazuję tragizm losów
żydowskich, to Miłosz i Gombrowicz, a przede wszystkicm Konwicki
meandry losu polskiego.