Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Marian Zdziechowski 1861-1938 w 70 rocznicę śmierci

Jan Skoczyński, Artur Wroński

Księgarnia Akademicka, 2009
Reformacja w Polsce i Europie Środkowo-;
Stron: 136
Dział:
ISBN: 9788371882241
Wydanie drukowane
 

5,00 4,50

Pozycja dostępna

 

Spis treści:

Słowo wstępne
Część I
Stanisław Borzym, Wątki francuskojęzyczne w twórczości Zdziechowskiego
Zbigniew Opacki, Doświadczenie Wschodu i Zachodu w biografi i intelektualnej Mariana Zdziechowskiego
Jan Krasicki, Zdziechowski a Rosja
Alvydas Jokubaitis, Wyobraźnia fi lozofi czna Mariana Zdziechowskiego
Leszek Gawor, Zagłada cywilizacji europejskiej a proces historyczny według Mariana Zdziechowskiego
Paulius V. Subačius, Marian Zdziechowski i arcybiskup Jerzy Matulewicz
Jan Skoczyński, Zdziechowski redivivus
Aleksander Ćuk, Marian Zdziechowski o nacjonalizmie
Krzysztof Wołodźko, Marian Zdziechowski - filozof czasu katastrofy
Jarosław Zoppa, Piękno tradycyjnej liturgii katolickiej i jej znaczenie dla życia chrześcijanina
Część II
Wypowiedź Artura Wrońskiego
Fragmenty pism Mariana Zdziechowskiego (według załączonych materiałów)