Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Wesela na Łemkowszczyźnie

red. Justyna Chabińska, red. Sebastian Dubiel-Dmytryszyn

RuthenicArt, 2020
Stron: 388
Dział:
ISBN: 9788395437366
 
 
 

 

red. Justyna Chabińska, red. Sebastian Dubiel-Dmytryszyn

RuthenicArt, 2020

Dział:

Stron: 388

ISBN: 9788395437366

 Książka jest pierwszym tego typu, wydanym w języku polskim, kompendium wiedzy na temat szeroko pojętego wesela na Łemkowszczyźnie. Publikacja składa się z trzech części: pierwsza – zawierająca jedyny, pełny zapis łemkowskiego wesela w gorlickim (Rozdziele, Wapienne, Męcina) w opracowaniu wybitnego etnomuzykologa Jarosława Bodaka; na drugi rozdział składają się opisy obrzędów weselnych pochodzące z różnych miejscowości na Łemkowszczyźnie, zapisanych w różnych czasie na przestrzeni XIX i XX wieku wraz z pieśniami im towarzyszącymi, które zostały ułożone wedle czasu ich zapisu; trzecia część to zbiór artykułów będących przeglądem studiów naukowych, napisanych przez badaczy zagadnienia.

„Ze wszystkich przejawów folkloru, wesele stanowi najbogatszy element. Łemkowskie wesele w swojej dialektycznej jedności jako złożony kompleks tradycji, zwyczajów, obrzędów, wierzeń, zabaw, tańców, pieśni, w którym ukazane jest poetyckie słowo narodu w jego muzycznym wcieleniu i dramatycznym wyrazie, przez długi czas pozostawało poza uwaga badaczy. (…) Na przestrzeni wieków, tradycyjne ludowe wesele było jednym z najważniejszych czynników rozwoju i zachowania narodowej kultury Łemków. Brały w nim udział, za każdym razem dziesiątki osób, które z pokolenia na pokolenie przenosiły odziedziczone po przodkach zwyczaje i tradycje, obrzędy i pieśni. Jednak tragiczne wydarzenia połowy XX wieku gwałtownie przerwały naturalny bieg rozwoju i funkcjonowania muzycznego folkloru Łemków” - Jarosław Bodak