Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Jerzy Jarocki. Głosy, wspomnienia, wywiady

Beata Guczalska

AKADEMIA SZTUK TEATRALNYCH IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W KRAKOWIE, 2020
Stron: 372
Dział:
ISBN: 9788363287252
 
 
 

 

Książka „Jerzy Jarocki. Głosy, wspomnienia, wywiady” to wielostronny portret wybitnego reżysera i  wieloletniego pedagoga krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych.

Przez szkołę Jarockiego przeszli rektorzy krakowskiej uczelni: Jerzy Trela, Jerzy Stuhr i kierująca obecnie Akademią Sztuk Teatralnych Dorota Segda. Uczniami Jarockiego są również pedagodzy uczelni różnych pokoleń: Krzysztof Globisz, Lidia Duda, Monika Jakowczuk, Wojciech Leonowicz.

Pierwsza część książki zawiera artykuły i rozprawy, których pierwotne wersje zostały wygłoszone na konferencji poświęconej Jerzemu Jarockiemu  (odbyła się w Akademii Sztuk Teatralnych w grudniu 2016 roku). W krakowskiej szkole teatralnej spotkali się wówczas badacze teatru Jarockiego różnych pokoleń, artyści współtworzący jego teatr w ciągu kilku dziesięcioleci, aktorzy biorący udział w jego świetnych przedstawieniach dyplomowych, asystenci, dziś samodzielni reżyserzy, którzy uczyli się od niego podejścia do tekstu i do teatralnej pracy. Pozwoliło to zobaczyć twórczość Jarockiego w nowych perspektywach i kontekstach, pokazać, że w jego bogatej spuściźnie jest wiele wątków, które skłaniają do ponownych przemyśleń.

Część druga zawiera zapis przeprowadzonych podczas konferencji  rozmów panelowych. W pierwszej z nich o pracy z Jarockim opowiadają długoletni współpracownicy: Jerzy Juk Kowarski, Stanisław Radwan, Jerzy Trela, Dorota Segda. Ich wypowiedzi, pełne anegdot, zawierają również rzetelne i szczegółowe świadectwa techniki reżyserskiej Jarockiego, ujawniając równocześnie całe spektrum emocji wywoływanych przez mistrza i pokazując mimochodem rozmaite strategie przetrwania w kontakcie z nim. W drugiej rozmowie biorą udział artyści młodszego pokolenia, których kontakt z Jarockim miał charakter relacji mistrz – uczeń: aktorzy, grający w przedstawieniach dyplomowych (Monika Jakowczuk, Ewelina Starejki, Wojciech Leonowicz) i reżyserzy, asystujący Jarockiemu  (Paweł Passini, Anna Turowiec).

Części trzecia i czwarta książki zawierają materiały pochodzące z innych źródeł. „Projekt Jarocki – blog” to inicjatywa studentek kierunku wiedzy o teatrze Wydziału Polonistyki UJ,  które postanowiły poprosić o wypowiedzi  osoby w różny sposób związane z jego teatrem. Zanotowane wówczas wspomnienia i opowieści składają się na barwny, intrygujący portret reżysera. Wreszcie część czwarta składa się z dwóch obszernych, nigdy nie publikowanych wywiadów z Jerzym Jarockim, przeprowadzonych przez Annę R. Burzyńską i Beatę Guczalską. Jerzy Jarocki był znakomitym i cierpliwym rozmówcą, ale był równocześnie perfekcjonistą  - spisane już i zredagowane wywiady poprawiał w nieskończoność, przepisując i dopisując kolejne wątki, co oddalało realną możliwość ich publikacji. Prezentowane tu wersje wywiadów są kompilacją zapisów wielu rozmów, które czekały na stosowny moment, by móc się ukazać.

Tom zamyka esej Rzeźbiarz znaczeń, opublikowany w „Didaskaliach” po śmierci Jerzego Jarockiego, w grudniu 2012 roku.