Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Zabytkowe parki dworskie i folwarczne dorzecza Parsęty

Zbigniew Sobisz, Mariola Truchan, Zbigniew Osadowski

Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, 2019
Stron: 300
Dział:
ISBN: 9788374673143
 
 
 

 

Głównym zamierzeniem pracy było ukazanie różnorodności biologicznej zabytkowych założeń dworskich i folwarcznych położonych w Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Natura 2000 "Dorzecze Parsęty - PLH320007". Powstawały one głównie na przełomie XVIII i XIX wieku w obrębie własności znanych rodów niemieckich, dawnych mieszkańców Pomorza. Na terenie parków stwierdzono wiele taksonów chronionych, rzadkich i zagrożonych antropopresją.
Mamy nadzieję, że książka przyczyni się do ochrony środowiska przyrodniczego - będącej obowiązkiem każdego człowieka - które jest zintegrowane z zabytkowymi formami przestrzennymi i krajobrazem kulturowym.
Zbigniew Sobisz, Mariola Truchan, Zbigniew Osadowski