Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Osadnictwo z późnego okresu wpływów rzymskich i początku okresu wędrówek ludów na stanowiskach Polwica 4 i 5 oraz Skrzypnik 8. Archeologiczne zeszyty autostradowe IAiE PAN, z. 21

red. Tomasz Gralak

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn, 2019
Stron: 270